ΞΕΚΙΝΑ το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023 Β΄ ΚΥΚΛΟΣ (2024)

 

2024 : ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023" Β΄  ΚΥΚΛΟΣ

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΙΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ

 

 

Η υποβολή αιτήσεων κατοικιών - διαμερισμάτων για τον Β΄ ΚΥΚΛΟ του προγράμματος ξεκινά στις 07 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 και παραμένει ανοικτή έως 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024.

 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ : Όλες οι αιτήσεις που θα υποβληθούν ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ βάσει κριτηρίων και προκύπτει λίστα κατάταξης ANA NOMO από την οποία κρίνεται η υπαγωγή ή όχι στο πρόγραμμα. 

Το νέο Ο ΠρΟ Β΄ κύκλος του ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023 παρέχει χρηματοδότηση για την υλοποίηση παρεμβάσεων, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στις κατοικίες νέων ανθρώπων και τη μείωση του ενεργειακού κόστους, με ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για χαμηλά εισοδήματα ΚΑΙ ΔΙΝΕΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ στα παλαιότερα κτήρια

Όλη η διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων, την παρακολούθηση της πορείας τους, την ένταξη και την τελική επιχορήγηση του "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ηλεκτρονικά σε ειδική πλατφόρμα.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΤΟ Β΄ ΚΥΚΛΟ οι αιτήσεις ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ (ατομικό έως 5.000€ και οικογενειακό έως 10.000€

 ΑΚΙΝΗΤΑ

Για να είναι επιλέξιμο, ένα ακίνητο πρέπει να είναι μονοκατοικία ή αυτόνομο διαμέρισμα και να:

 1. Υφίσταται νόμιμα.
 2. Μην έχει κριθεί κατεδαφιστέο.
 3. Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
 4. Να έχει καταταγεί σε κατηγορία ενεργειακής κλάσης χαμηλότερη ή ίση της Γ΄, βάση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΤΟ Β΄ ΚΥΚΛΟ το ποσοστό επιχορήγησης είναι ίσο με 75% για ιδιοκατοίκηση και 65% για δωρεάν παραχώρηση ή μίσθωση.

 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Ο μέγιστος προϋπολογισμός των επιλέξιμων παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας ανά αίτηση ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ

 • Το γινόμενο του 1,10 € επί την ετήσια εκτιμώμενη εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α’ ΠΕΑ (ελέγχεται εκ νέου κατά την υποβολή του Β’ ΠΕΑ)
 • Tο γινόμενο του 220,00 € επί την επιφάνεια κυρίων χώρων (m2)
 • Tο ποσό των 22.500€.

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

 • Τουλάχιστο 30% μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
 • Αναβάθμιση της κατηγορίας ενέργειας κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κατηγορίες βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
 • Απαιτείται η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ.
 • Τα υλικά και τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τις παρεμβάσεις να φέρουν πιστοποίηση των ενεργειακών χαρακτηριστικών τους.
 • Τα δομικά υλικά και τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, για τα οποία υφίσταται σχετική υποχρέωση από την κείμενη νομοθεσία, θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Με την υποβολή της κάθε αίτηση λαμβάνει μια ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ή οποία εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες και λαμβάνει υπόψη πέρα από ενεργειακά κριτήρια τόσο κοινωνικά όσο και εισοδηματικά. Τα κριτήρια του Β΄ κύκλου είναι ίδια με αυτα του αρχικού ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023.

Ο μηχανικός που θα αναλάβει την αίτηση στο Πρόγραμμα παίζει ουσιαστικό ρόλο καθώς μπορεί με την εμπειρία του να ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙ την πρόταση επεμβάσεων (ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας) ώστε να πετύχετε την υψηλότερη βαθμολογία!

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οι παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης της κατοικίας εντάσσονται αποκλειστικά στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων - υαλοπινάκων.
 • Σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης (π.χ. τέντες, ρολλά).
 • Συστήματα (εξωτερικά ή εσωτερικά) θερμομόνωσης σε τοιχοποιίες, στέγες, δώματα, οροφές.
 • Συστήματα θέρμανσης - ψύξης (π.χ. κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, λέβητες φυσικού αερίου).
 • Διατάξεων αυτόματου ελέγχου λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης-ψύξης.
 • Συστημα παροχής ζεστού νερού χρήσεως (π.χ. boiler) και τοποθέτηση ηλιακού θερμοσιφώνικού συστήματος.
 • Λοιπές παρεμβάσεις  (π.χ. έξυπνες συσκευές ρύθμισης ενεργειακής κατάστασης τύπου smart home)

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η διενέργεια ΑΡΚΙΧΗΣ ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή, ο οποίος και θα εκδίδει το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης και θα ελέγχεται η κατηγορία στην οποία βρίσκεται η κατοικία. Βάσει αυτού και με δεδομένες τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής αναβάθμισης που θέτει το κάθε πρόγραμμα επιλέγονται οι επεμβάσεις-παρεμβάσεις στην κατοικία με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση στο στόχο που έχει τεθεί. 

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα μπορούν να συμπληρώνουν οι ίδιοι ή ο μηχανικός τους την αίτηση ένταξης τους στο πρόγραμμα, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας και της ειδικής πλατφόρμας του προγράμματος και η ηλεκτρονική αίτηση θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Ο αριθμός των αιτήσεων ανά ωφελούμενο περιορίζεται στην ΜΙΑ (1).

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επιλέγουν αν θα ζητήσουν χορήγηση δανείου ή όχι. Στη συνέχεια, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής οι αιτήσεις κατατάσσονται σε λίστα κατάταξης βάσει βαθμολογίας και ανάλογα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό γίνεται η ένταξη τους στο πρόγραμμα.

ΠΡΙΝ την υπαγωγή στο πρόγραμμα είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΥΧΟΝ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΩΝ για την σύνταξη της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ του ΑΚΙΝΗΤΟΥ όπως απαιτείται από το πρόγραμμα!

Από το πρόγραμμα υπάρχει δυνατότητα να επιλέξουν τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό στον οποίο θα απευθυνθούν. Η κάθε τράπεζα έπειτα θα ελέγχει την πιστοληπτική τους ικανότητα για τη χορήγηση ή μη του δανείου. Μετά την έγκριση της αίτησης και την υπαγωγή της στο πρόγραμμα οι εργασίες για την ολοκλήρωση της ενεργειακής αναβάθμισης πρέπει να ολοκληρώνονται εντός 12 μηνών.

Μετά και την ολοκλήρωση των εργασιών επεμβάσεων, υποχρεωτικά διεξάγεται ΤΕΛΙΚΗ ενεργειακή επιθεώρηση, προς έλεγχο της επιτευξης των στόχων αναβάθμισης που έχουν τεθεί, και κατά συνέπεια της αντίστοιχης επιχορήγησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ θα πρέπει να δίδεται κατά την εκτέλεση των ΕΡΓΑΣΙΩΝ ώστε αυτές να ΑΚΟΛΟΘΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ και ΚΑΤ' ΕΛΑΧΙΣΤΟ τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Α΄ ΠΕΑ καθώς η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ από την ΤΕΛΙΚΗ ενεργειακή ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in