ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ ΝΕΟ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ για Νέους" 

ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ ΝΕΟ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023"

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΙΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ

 

 

Η υποβολή αιτήσεων κατοικιών - διαμερισμάτων για το πρόγραμμα ξεκινά στις 18 MΑΪΟΥ 2023 και παραμένει ανοικτή έως 15 Σεπτεμβρίου 2023.

 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ : Όλες οι αιτήσεις που θα υποβληθούν ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ βάσει κριτηρίων και προκύπτει λίστα κατάταξης ANA NOMO από την οποία κρίνεται η υπαγωγή ή όχι στο πρόγραμμα. 

Το νέο Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ παρέχει χρηματοδότηση για την υλοποίηση παρεμβάσεων, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στις κατοικίες νέων ανθρώπων και τη μείωση του ενεργειακού κόστους, με ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ στα χαμηλά εισοδήματα ΚΑΙ στα παλαιότερα κτήρια

Όλη η διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων, την παρακολούθηση της πορείας τους, την ένταξη και την τελική επιχορήγηση των ΔΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ του "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" για το 2023 γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ηλεκτρονικά σε ειδική πλατφόρμα.

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τα πρόγραμματα χωρίζονται σε δύο ενότητες/σκέλη:

 • «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» με προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τουλάχιστο 40 εκατ. ευρώ αποκλειστικά για ευάλωτα νοικοκυριά. Αυτή η ενότητα εστιάζει σε παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας όπως αντικατάσταση παραθύρων, μόνωση, συστήματα θέρμανσης και ψύξης, συστήματα παροχής ζεστού νερού και τεχνολογία smarthome
 • «ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ» προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας παρεμβάσεις ανακαίνισης όπως ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας, αντικατάσταση πορτών εισόδου, επισκευή ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων και δαπέδων.

Για να είναι επιλέξιμοι για την ενότητα «Ανακαινίζω», οι αιτούντες πρέπει πρώτα να είναι υποχρεωτικά συμμετέχοντες στην ενότητα «Εξοικονομώ» του προγράμματος "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ".

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ"

 1. Νέοι που γεννήθηκαν μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 1984 και 31 Δεκεμβρίου 2005, με οικογενειακό εισόδημα έως 50.000 ευρώ για το τμήμα του «Εξοικονομώ» και έως 20.000 ευρώ για το «Ανακαινίζω» .
 2. Για να ενταχθούν στο τμήμα «Εξοικονομώ» θα πρέπει να είναι ιδιοκτήτες του ακινήτου, με οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα και να το ιδιοκατοικούν, ή να είναι πλήρεις κύριοι, ή επικαρπωτές και το εκμισθώνουν
 3. Για να ενταχθούν στο τμήμα «Ανακαινίζω» θα πρέπει να έχουν εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας σε ποσοστό 50% τουλάχιστον. Αποκλείεται η ψιλή κυριότητα.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023"

 1. Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο με εμπράγματο δικαίωμα (πλήρη κυρίοτητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία) σε επιλέξιμο ακίνητο.

ΑΚΙΝΗΤΑ

Για να είναι επιλέξιμο, ένα ακίνητο πρέπει να είναι μονοκατοικία ή αυτόνομο διαμέρισμα και να:

 1. Υφίσταται νόμιμα.
 2. Μην έχει κριθεί κατεδαφιστέο.
 3. Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
 4. Να έχει καταταγεί σε κατηγορία ενεργειακής κλάσης χαμηλότερη ή ίση της Γ΄, βάση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στα νέα πρόγραμματα και για το σκέλος του "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" υπάρχουν 5 κατηγορίες βάσει εισοδηματικών κριτηρίων οι οποίες διαμορφώνουν το ποσοστό επιχορήγησης εργασιών εξοικονόμησης ενέργειας (ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ). Τα παρακάτω ποσοστά επιχορήγησης αφορούν τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του προγράμματος. 

ΤΟ BONUS της επιχορήγησης αφορά ΜΟΝΟ το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ για ΝΕΟΥΣ

Στο σκέλος του "ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ" ενδεικτικά περιλαμβάνονται εργασίες ανακαίνισης μπάνιου, κουζίνας, αντικατάσταση ειδών υγιεινής, εσωτερικών θυρών, πόρτας εισόδου, υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, πλακοστρώσεις, χρωματισμοί κ.λ.π.Το ποσοστό επιχορήγησης για το σκέλος αυτό είναι ΕΝΙΑΙΟ και ίσο με 30%.

Για το σκέλος του "ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ" ισχύει εισοδηματικό όριο για την λήψη επιχορήγησης ίσο με 20.000€

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ σε εργασίες ανακαίνισης είναι δυνατή ΚΑΙ η προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ψυγείου, κουζίνας, πλυντηρίου) έως ποσού 3.000€!

Πέρα από αυτές τα προγράμματα καλύπτουν πλήρως και επιχορηγύν τις παρακάτω απαραίτητες ενέργειες για την υπαγωγή στο πρόγραμμα. Υπηρεσίες που καλύπτονται από το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021

Τα παραπάνω κοστολόγια μελετών και επιθεωρήσεων καλύπτονται εφόσον η αίτηση λάβει την απαιτούμενη έγκριση και υπαχθεί στο Πρόγραμμα.

 

 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Ο μέγιστος προϋπολογισμός των επιλέξιμων παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας ανά αίτηση ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ

 • Το γινόμενο του 1,10 € επί την ετήσια εκτιμώμενη εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α’ ΠΕΑ (ελέγχεται εκ νέου κατά την υποβολή του Β’ ΠΕΑ)
 • Tο γινόμενο του 220,00 € επί την επιφάνεια κυρίων χώρων (m2)
 • Tο ποσό των 25.500 € για επιλέξιμες παρεμβάσεις στο "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ" και το ποσό των 22.500€ στο "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023".

 Ο μέγιστος προϋπολογισμός των επιλέξιμων παρεμβάσεων του σκέλους "ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ" ανά αίτηση ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ το ποσό των 10.000€.

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

 • Τουλάχιστο 30% μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
 • Αναβάθμιση της κατηγορίας ενέργειας κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κατηγορίες βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
 • Απαιτείται η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ.
 • Τα υλικά και τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τις παρεμβάσεις να φέρουν πιστοποίηση των ενεργειακών χαρακτηριστικών τους.
 • Τα δομικά υλικά και τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, για τα οποία υφίσταται σχετική υποχρέωση από την κείμενη νομοθεσία, θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Με την υποβολή της κάθε αίτηση λαμβάνει μια ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ή οποία εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες και λαμβάνει υπόψη πέρα από ενεργειακά κριτήρια τόσο κοινωνικά όσο και εισοδηματικά. Τα κριτήρια του ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ αλλά και του ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023 που λαμβάνονται υπόψη, καθώς και ο συντελεστής βαρύτητάς κάθε ενός κριτηρίου, στην τελική βαθμολογία της αίτησης παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Βαθμολογία ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021

Ο μηχανικός που θα αναλάβει την αίτηση στο Πρόγραμμα παίζει ουσιαστικό ρόλο καθώς μπορεί με την εμπειρία του να ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙ την πρόταση επεμβάσεων (ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας) ώστε να πετύχετε την υψηλότερη βαθμολογία!

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οι παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης της κατοικίας εντάσσονται αποκλειστικά στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων - υαλοπινάκων.
 • Σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης (π.χ. τέντες, ρολλά).
 • Συστήματα (εξωτερικά ή εσωτερικά) θερμομόνωσης σε τοιχοποιίες, στέγες, δώματα, οροφές.
 • Συστήματα θέρμανσης - ψύξης (π.χ. κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, λέβητες φυσικού αερίου).
 • Διατάξεων αυτόματου ελέγχου λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης-ψύξης.
 • Συστημα παροχής ζεστού νερού χρήσεως (π.χ. boiler) και τοποθέτηση ηλιακού θερμοσιφώνικού συστήματος.
 • Λοιπές παρεμβάσεις  (π.χ. έξυπνες συσκευές ρύθμισης ενεργειακής κατάστασης τύπου smart home)

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η διενέργεια ΑΡΚΙΧΗΣ ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή, ο οποίος και θα εκδίδει το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης και θα ελέγχεται η κατηγορία στην οποία βρίσκεται η κατοικία. Βάσει αυτού και με δεδομένες τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής αναβάθμισης που θέτει το κάθε πρόγραμμα επιλέγονται οι επεμβάσεις-παρεμβάσεις στην κατοικία με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση στο στόχο που έχει τεθεί. 

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα μπορούν να συμπληρώνουν οι ίδιοι ή ο μηχανικός τους την αίτηση ένταξης τους στο πρόγραμμα, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας και της ειδικής πλατφόρμας του προγράμματος και η ηλεκτρονική αίτηση θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Ο αριθμός των αιτήσεων ανά ωφελούμενο περιορίζεται στην ΜΙΑ (1).

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επιλέγουν αν θα ζητήσουν χορήγηση δανείου ή όχι. Στη συνέχεια, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής οι αιτήσεις κατατάσσονται σε λίστα κατάταξης βάσει βαθμολόγησης επί συγκεκριμένων κριτηρίων και ανάλογα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό γίνεται η ένταξη τους στο πρόγραμμα.

ΠΡΙΝ την υπαγωγή στο πρόγραμμα είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΥΧΟΝ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΩΝ για την σύνταξη της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ του ΑΚΙΝΗΤΟΥ όπως απαιτείται από το πρόγραμμα!

Από το πρόγραμμα υπάρχει δυνατότητα να επιλέξουν τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό στον οποίο θα απευθυνθούν. Η κάθε τράπεζα έπειτα θα ελέγχει την πιστοληπτική τους ικανότητα για τη χορήγηση ή μη του δανείου. Μετά την έγκριση της αίτησης και την υπαγωγή της στο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ή ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023 οι εργασίες για την ολοκλήρωση της ενεργειακής αναβάθμισης πρέπει να ολοκληρώνονται εντός 12 μηνών.

Μετά και την ολοκλήρωση των εργασιών επεμβάσεων, υποχρεωτικά διεξάγεται ΤΕΛΙΚΗ ενεργειακή επιθεώρηση, προς έλεγχο της επιτευξης των στόχων αναβάθμισης που έχουν τεθεί, και κατά συνέπεια της αντίστοιχης επιχορήγησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ θα πρέπει να δίδεται κατά την εκτέλεση των ΕΡΓΑΣΙΩΝ ώστε αυτές να ΑΚΟΛΟΘΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ και ΚΑΤ' ΕΛΑΧΙΣΤΟ τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Α΄ ΠΕΑ καθώς η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ από την ΤΕΛΙΚΗ ενεργειακή ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in