Το γραφείο μας έχει έδρα στην Πάτρα στον νομό Αχάιας αλλά έχουμε δραστηριοποίηση με φυσικη παρουσία σε έργα και παροχή υπηρεσιών στη ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλαδάς και των Ιόνιων Νήσων.

 

Περιοχή δραστηριόποιησης

Φυσικά είναι εφικτό να εξυπηρετήσουμε όλη την Ελλάδα με ηλεκτρονικό τρόπο όσον αφορά παροχή στατικών, αρχιτεκτονικών, μηχανολογικών μελετών, ενώ κατά περίπτωση εξετάζουμε και τη ζήτηση για επιβλέψεις, κατασκευαστικά - εργολαβικά έργα, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων κ.λ.π. που έρχονται στο γραφείο μας από την υπόλοιπη Ελλάδα. 

Τοπογραφικές αποτυπώσεις αναλαμβάνουμε στις περιοχές της Αχάιας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας. 

Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in