ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ


Αναλαμβάνουμε τις στατικές - δυναμικές σας μελέτες για κατασκευές οποιουδήποτε τύπου και υλικού φέροντος οργανισμού. Προσφέρονται μελέτες για τα εξής:

 • Στατική μελέτη μεταλλικής κατασκευής με χρήση δομικού χάλυβα βαρέως τύπου
 • Στατικές μελέτες σε μεταλλικές κατασκευές με χρήση λεπτότοιχων διατομών γαλβανισμένου χάλυβα - ελαφρού τύπου
 • Στατική μελέτη σύμμεικτης κατασκευής (χρήση συνδυασμού δομικού χάλυβα και σκυροδέματος στον φέροντα οργανισμό)
 • Στατικές μελέτες σε κατασκευές οπλισμένου σκυρόδεματος
 • Στατική μελέτη Φέρουσάς τοιχοποιίας (από πλινθοδομή, οπτοπλινθοδομή ή λιθοδομή)
 • Στατική μελέτη ξύλινων κατασκευών - στεγών - υποστέγων
 • Στατική μελέτη φέρουσας ικανότητας και αποτίμησης - Μελέτη στατικής επάρκειας υφιστάμενων κατασκευών
 • Στατική μελέτη αποκατάστασης και ενίσχυσης υφισταμένων κατασκευών
 • Ειδικές στατικές και δυναμικές μελέτες - αναλύσεις (ανελαστική στατική μελέτη πλευρικών ωθήσεων, ελέγχο συνδέσεων, στατικά μικτών φορέων κ.λ.π.)

Μεταλλικές κατασκευές - Σύμμικτα Leptotoixes kataskeues - ribbon

Kataskeues skyrodematos - ribbon Ferouses kataskeues - ribbon

Enisxiseis-Episkeyes - ribbon Proxorimenes Analyseis - ribbon

Η χρήση εξειδικευμένου software για κάθε μελέτη μας εξασφαλίζει την ακρίβεια των αποτελεσμάτων και την ασφάλεια της κατασκευής. Βάσει των απαιτήσεων και των προδιαγραφών κάθε φορέα η μελέτη ικανοποιεί τους αντίστοιχους κανονισμούς όπως προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. 

Οι κανονισμοί που εφαρμόζονται κατά την στατική - δυναμική επίλυση του μοντέλου και τον έλεγχο κάθε κατασκευής
ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ : ΦΕΚ 325Α/45 και Ευρωκώδικας 1 - Μέρος 1.1 (ENV 1991-1-1:1991) 
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ : ΕΑΚ 2000/2003 (ΦΕΚ 2184β, 20 Δεκ. 1999 και ΦΕΚ 423β, 12 Απρ. 2001) και Ευρωκώδικας 8 - ΕΝ1998:2004 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ : ΕΚΩΣ 2003/2004 (ΦΕΚ 1154/12 Αυγ. 2003 και ΦΕΚ 447/ 05 Μαρ.2004) και Ευρωκώδικας 2 - EN1992:2004 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ : Ευρωκώδικας 3 - EN1993:2005
ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ : Ευρωκώδικας 4 - ΕΝ1994-1-1:2004
ΞΥΛΙΝΩΝ : Ευρωκώδικας 5 - ΕΝ1995-1-1:2003
ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ : Ευρωκώδικας 6 - ΕΝ1996-1-1:2005

Η προσομοίωση της κατασκευής γίνεται με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων σε χωρικό προσομοίωμα με εξι βαθμούς ελευθερίεας ανά κόμβο (τρείς μετακινήσεις και τρεις στροφές περί τους κύριους άξόνες καρτεσιανού συστήματος συντεταγμένων). Υπάρχει η δυνατότητα χρήσεως γραμμικών στοιχείων (για δοκούς-υποστυλώματα)  το οποίο ορίζεται ανάμεσα σε δυο κόμβους, αλλά και επιφανειακών στοιχείων  (για πλάκες) το οποίο ορίζεται ανάμεσα σε τέσσερις κόμβους.

 

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ


Αναλαμβάνουμε τις στατικές - δυναμικές σας μελέτες για κατασκευές οποιουδήποτε τύπου και υλικού φέροντος οργανισμού. Προσφέρονται μελέτες για τα εξής:

 • Στατική μελέτη μεταλλικής κατασκευής με χρήση δομικού χάλυβα βαρέως τύπου
 • Στατικές μελέτες σε μεταλλικές κατασκευές με χρήση λεπτότοιχων διατομών γαλβανισμένου χάλυβα - ελαφρού τύπου
 • Στατική μελέτη σύμμεικτης κατασκευής (χρήση συνδυασμού δομικού χάλυβα και σκυροδέματος στον φέροντα οργανισμό)
 • Στατικές μελέτες σε κατασκευές οπλισμένου σκυρόδεματος
 • Στατική μελέτη Φέρουσάς τοιχοποιίας (από πλινθοδομή, οπτοπλινθοδομή ή λιθοδομή)
 • Στατική μελέτη ξύλινων κατασκευών - στεγών - υποστέγων
 • Στατική μελέτη φέρουσας ικανότητας και αποτίμησης - Μελέτη στατικής επάρκειας υφιστάμενων κατασκευών
 • Στατική μελέτη αποκατάστασης και ενίσχυσης υφισταμένων κατασκευών
 • Ειδικές στατικές και δυναμικές μελέτες - αναλύσεις (ανελαστική στατική μελέτη πλευρικών ωθήσεων, ελέγχο συνδέσεων, στατικά μικτών φορέων κ.λ.π.)

Μεταλλικές κατασκευές - Σύμμικτα Leptotoixes kataskeues - ribbon

Kataskeues skyrodematos - ribbon Ferouses kataskeues - ribbon

Enisxiseis-Episkeyes - ribbon Proxorimenes Analyseis - ribbon

Η χρήση εξειδικευμένου software για κάθε μελέτη μας εξασφαλίζει την ακρίβεια των αποτελεσμάτων και την ασφάλεια της κατασκευής. Βάσει των απαιτήσεων και των προδιαγραφών κάθε φορέα η μελέτη ικανοποιεί τους αντίστοιχους κανονισμούς όπως προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. 

Οι κανονισμοί που εφαρμόζονται κατά την στατική - δυναμική επίλυση του μοντέλου και τον έλεγχο κάθε κατασκευής
ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ : ΦΕΚ 325Α/45 και Ευρωκώδικας 1 - Μέρος 1.1 (ENV 1991-1-1:1991) 
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ : ΕΑΚ 2000/2003 (ΦΕΚ 2184β, 20 Δεκ. 1999 και ΦΕΚ 423β, 12 Απρ. 2001) και Ευρωκώδικας 8 - ΕΝ1998:2004 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ : ΕΚΩΣ 2003/2004 (ΦΕΚ 1154/12 Αυγ. 2003 και ΦΕΚ 447/ 05 Μαρ.2004) και Ευρωκώδικας 2 - EN1992:2004 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ : Ευρωκώδικας 3 - EN1993:2005
ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ : Ευρωκώδικας 4 - ΕΝ1994-1-1:2004
ΞΥΛΙΝΩΝ : Ευρωκώδικας 5 - ΕΝ1995-1-1:2003
ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ : Ευρωκώδικας 6 - ΕΝ1996-1-1:2005

Η προσομοίωση της κατασκευής γίνεται με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων σε χωρικό προσομοίωμα με εξι βαθμούς ελευθερίεας ανά κόμβο (τρείς μετακινήσεις και τρεις στροφές περί τους κύριους άξόνες καρτεσιανού συστήματος συντεταγμένων). Υπάρχει η δυνατότητα χρήσεως γραμμικών στοιχείων (για δοκούς-υποστυλώματα)  το οποίο ορίζεται ανάμεσα σε δυο κόμβους, αλλά και επιφανειακών στοιχείων  (για πλάκες) το οποίο ορίζεται ανάμεσα σε τέσσερις κόμβους.

 

ΔΡΑΣΕΙΣ

Οι δράσεις στην κατασκευή μπορούν να εξιδανικευθούν με επικόμβια, γραμμικά ή επιφανειακά φορτία εντός του μοντέλου. Τυπικές δράσεις που εφαρμόζονται στις κατασκευές:

 •  Ίδια βάρη
 • Μόνιμα φορτία (επικαλύψεις πλακών, τοιχοποιίες, υλικά επενδύσων κ.λ.π.)
 • Κινητά (ωφέλιμα) φορτία (ανθρώπων, αντικειμένων κ.λ.π.)
 • Ανεμοπίεση
 • Φορτία χιονιού
 • Θερμοκρασιακή μεταβολή
 • Σεισμικά φορτία

Θα σταθουμε λίγο αναλυτικότερα στα σεισμικά φορτία και τον τρόπο υπολογισμού τους μιας και είναι τα κρισημότερα στον Ελληνικό χώρο. Για την σεισμική ανάλυση οι μάζες κατανέμονται στο κάθε πεπερασμένο στοιχείο αυτόματα από τα ίδια βάρη του και τον συνδυασμό μόνιμων + 30% έως 60% κινητών φορτίων.

Θεωρείται ότι οι οριζόντιες σεισμικές διεγέρσεις είναι παράλληλες ως προς τους καθολικούς άξονες Χ, Υ. Η διαδικασία υπολογισμού έχει ως εξής:

 1. Επίλυση του προβλήματος ιδιοταλάντωσης και εύρεσης των ιδιομορφικών αποκρίσεων. Για τον υπολογισμό χρησιμοποιούνται οι δυσκαμψίες και οι μάζες του πλήρους μοντέλου. Η μάζα διακριτοποιείται σε σημειακή (από μεμονωμένα φορτία σε κόμβους), γραμμική (για τα στοιχεία δοκού – υποστυλώματος) ή επίπεδη (για πλάκες και τοιχώματα). Ο αριθμός των ιδιομορφών που λαμβάνεται υπόψη κατά την ανάλυση μπορεί να καθοριστεί από το χρήστη. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να είναι τέτοιος έτσι ώστε το άθροισμα των δρωσών ιδιομορφικών μαζών να υπερβαίνει το 90% σύμφωνα με την §3.4.2 του ΕΑΚ:2000 & §4.3.3.3 (3) ΕΝ1998-1:2004.
 2. Υπολογισμός Μέγιστων Ιδιομορφικών αποκρίσεων του καθολικού συστήματος για τη σεισμική διέγερση σχεδιασμού βάσει του φάσματος σχεδιασμού (ΕΑΚ:2000, § 2.3.1 – EN1998-1:2004 § 3.2.2.5)
 3. Επαλληλία ιδιομορφικών αποκρίσεων με χρήση του κανόνα της πλήρους τετραγωνικής επαλληλίας  (CQC).
 4. Χωρική επαλληλία - Βασίζεται στους τύπους του Newmark, δηλαδή ως απόκριση Ε της κατασκευής λαμβάνεται το μέγιστο από τους επόμενους συνδυασμούς : Ε = Εx + 0.3Εy + 0.3Εz / Ε =  0.3Εx + Εy + 0.3Εz /  Ε =  0.3Εx + 0.3Εy + Εz (όπου Εx, Εy, Εz οι αποκρίσεις κατά τις διευθύνσεις x, y, z  αντιστοίχως)

Τα αποτελέσματα, δηλ. τα μεγέθη έντασης και μετακίνησης, της εντατικής κατάστασης που προκύπτουν επαλληλίζονται με τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις στατικές επιλύσεις λόγω μόνιμων και μεταβλητών φορτίων.

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Μετά την επίλυση του μοντέλου γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι αντοχής μελών - συνδέσεων - οπλίσης - μετακινήσεων. Σε περίπτωση διαμομών οπλισμένου σκυροδέματος ο οπλισμός δίδεται από το χρήστη και γίνεται έλεγχος επάρκειάς της δεδομένης όπλισης. Εκτελούνται κατά περίπτωση:

 • Έλεγχος επάρκειας διατομής σε αξονική δύναμη.
 • Έλεγχος επάρκειας διατομής σε τέμνουσα δύναμη.
 • Ελεγχος επάρκειας διατομής σε κάμψη.
 • Έλεγχος επάρκειας διατομής σε συνδυασμένη αξονική και καμπτική καταπόνηση.
 • Έλεγχος επάρκειας διατομής σε συνδυασμένη αξονική, τέμνουσα & κάμπτική καταπόνηση.
 • Έλεγχος επάρκειας σε διάτρηση.
 • Έλεγχος επάρκειας μέλους σε λυγισμό.
 • Έλεγχος επάρκειας μέλους σε στρέψη.
 • Ικανοτικοί έλεγχοι.
 • Έλεγχος οπλισμού κάμψης.
 • Έλεγχος οπλισμού διάτμησης.
 • Έλεγχος συνδέσεων μεταλλικών διατομών.
 • Έλεγχος αγκύρωσης.
 • Έλεγχος επιτρεπόμενων παραμορφώσεων
 • Έλεγχος φέρουσας ικανοτήτας εδάφους.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ

Συντάσσεται η απαραίτητη τεχνική έκθεση η οποία σε γενικές γραμμές περιλαμβάνει μια πλήρη περιγραφή του είδους της κατασκευής, των υλικών, των φορτίσεων, των παραδοχών μοντελοποίησης, του τρόπου επίλυσης:

Statika Periexomena_teyxous

Επίσης συντάσσεται τεύχος αποτελεσμάτων στο οποίο παρουσιάζονται τα προκύπτοντα αποτελέσματα, δηλαδή την εντατική και μετακινησιακή κατάσταση από τους διαφορετικούς συνδυασμούς των δράσεων σχεδιασμου στα πεπερασμένα στοιχεία του φέροντος οργανισμού:

Statika Periexomena_teyxous2

Τέλος συντάσσεται το τεύχος ελέγχου και επάρκειας μελών - οπλισμών - συνδέσεων:

Statika Periexomena_teyxous3


Φυσικά η στατική μελέτη συνοδεύεται από τα αντίστοιχα σχέδια τα οποία τηρούν τις εξής προδιαγραφές:

 • Περιέχουν υπόμνημα ή υπομνήματα με όλες τις παραδοχές υλικών, φορτίσεων, σεισμικών συντελεστών, εδαφικών παραμέτρων.
 • Αναγράφονται αναλυτικά όλα τα απαιτούμενα γεωμετρικά μεγέθη των δομικών στοιχείων και ο τύπος των διατομών.
 • Η θέση όλων των φερόντων στοιχείων επισημαίνεται και διαστασιολογείται αναλυτικά.

Statika Deigma_sxediwn

 • Παρουσιάζεται ο πλήρης οπλισμός τόσο γραφικά όσο και με κείμενο των στοιχείων που τον απαιτούν.
 • Αναλυτική παρουσίαση των οπλισμών (θέση, πλήθος, διάμετρος) σε λεπτομέρεια για κάθε γραμμικό δομικό στοιχείο οπλισμένου σκυροδέματος.
 • Αναλυτική παρουσιάση των συνδέσεων σε μεταλλικές κατασκευές (διαστασιολόγηση πλακών σύνδεσης, πάχη κολλήσεων, θέση, αριθμό και ποιότητα κοχλιών).
 • Αναλυτικές τομές σε περίπτωση θεμελιώσεων, ειδικών περιπτώσεων, σύνθετων στοιχείων, μόρφωσης επικαλύψεων κ.λ.π.
 • Πίνακες διατομών, μηκων αγκύρωσης, επικαλύψεων, μέσων σύνδεσης.

Τυπικά τα σχέδια που εκπονούνται είναι:

 • ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΚΑΤΟΨΕΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
 • ΚΑΤΟΨΗ ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
 • ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΦΕΡΟΥΣΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΩΝ
 • ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ - ΟΠΛΙΣΗΣ - ΜΟΡΦΩΣΗΣ
 • ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ
 • ΤΟΜΕΣ
Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in