ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

Πλεόν οι μηχανολογικές μελέτες είναι απαραίτητες και σε μικρές νέες κατοικίες ανεξαρτήτως όγκου και αριθμού ορόφων. Το γραφείο σε συνεργασία με τους μηχανολόγους συνεργάτες του αναλαμβάνει όλες τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες που απαιτούνται για μια κατασκευή:

 • Ύδρευσης
 • Αποχέτευσης (Ακαθάρτων & Ομβρίων)
 • Θέρμανσης
 • Κλιματισμού
 • Πυροπροστασίας (Ενεργητικής - Παθητικής)
 • Ανελκυστήρων
 • Ηλεκτρολογικών (Φωτισμός - Μηχανές)

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 

Ψηφίστηκε ο νέος νόμος για τα αυθαίρετα (Ν.4178/2013) και μπορείτε να προχωρήσετε στην τακτοποίηση αυθαιρετών κατασκευών ή αυθαιρέτων χρήσεων.

Taktopoiiste Nomimopoiiste


ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ 

Από τη δημοσίευση του Ν4178/2013, δηλαδή την 08-08-2013, και στο εξής όλες οι μεταβιβάσεις ακινήτων θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση μηχανικού η οποία βεβαιώνει οτι στο ακίνητό ή  στην αυτοτελή ιδιοκτησία δεν υφίσταται αυθαίρετη κατασκευή και δεν έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση. Το γραφείο μας αναλαβάνει την έκδοση τέτοιων βεβαιώσεων για αγοροπωλησίες ή μεταβιβάσεις ακινήτων ή οριζοντίων / καθέτων ιδιοκτησιών.

Απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση είναι:

 • Οικοδομική άδεια ή κατ' ελάχιστο το στέλεχος της.
 • Τοπογραφικό διάγραμμα.
 • Διαθέσιμα εγκεκριμένα σχέδια του μεταβιβαζόμενου ακινήτου.
 • Τίτλους ιδιοκτησίας
 • Αυτοψία

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ

Αναλαμβάνουμε πλήρως ή και κατά τμήματα την επιβλεψη και την εκτέλεση εργασιών που μελετώνται από το γραφείο μας αλλά και την εφαρμογή μελετών από συναδέλφους μηχανικούς για:

 • Ανέγερση νέων κατοικιών ή κατασκευών γενικότερα.
 • Αποκατάσταση ζημιών με ή χωρίς ενισχύσεις σε υφιστάμενες κατασκευές.
 • Προσθήκες κατ' επέκταση ή καθ' ύψος σε υφιστάμενα κτίσματα.
 • Αλλαγές ή τροποποιήσεις σε υφιστάμενα κτίρια
 • Επισκευές δικτύων, επιφανειών, μονώσεων κ.λ.π. λόγω φθορών από το χρόνο
 • Ανακαινίσεις χώρων

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προσφέρονται υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας για επιχειρήσεις ή εργοδότες που ενδιαφέρονται. Ο τεχνικός ασφαλείας είναι ο σύμβουλος της επιχείρησης στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

Η πρόληψη των ατυχημάτων, η οργάνωση αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και η πρόταση ασφαλών μεθόδων κατά την εκτέλεση της εργασίας είναι αναγκαία στοιχεία για την βελτίωση της ασφάλεια των εργαζομένων της επιχείρησης. Ποιές είναι οι αρμοδιότητες του τεχνικού ασφαλείας:

 • Έλεγχει και επιβλέπει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.
 • Ελέγχει και επιβλέπει τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων.
 • Καταγράφει και διερευνά τα εργατικά ατυχήματα.
 • Εκπονεί σχέδια αντιμετώπισης έκτατων καταστάσεων και εκπαιδεύει τους εργαζόμενους σε αυτά.
 • Κάνει προτάσεις για τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια του χώρου εργασίας.

Οι αρμοδιότητες αυτές είναι συμβουλευτικές προς τον εργοδότη και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

Με ενδιαφέρει

Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in