ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Παρακάτω παρατίθενται ορισμένες από τις μελέτες και έργα που έχουμε αναλάβει αναδυκνείοντας τις ιδιαιτερότητες που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ως τεχνικό γραφείο. Η επιλογή των συγκεκριμένων project έχει γίνει βάσει των χαρακτηριστικών τους ώστε να περιέχουν ποικιλία υλικών φέροντος οργανισμού (ξύλινα, μεταλλικά, φέρουσα τοιχοποιία, οπλισμένο σκυροδέμα), γεωμετρίας, χρήσεως αλλά και ιδιαιτεροτήτων.

Για κάθε μια από αυτές παρουσιάζονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά τους, οι δυσκολίες που είχαν και ο τρόπος μελέτης και επίλυσης τους. 

ΚΕΡΚΙΔΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΓΗΠΕΔΟΥ

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΕΝΤΕ ΟΡΟΦΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2 ΟΡΟΦΩΝ ΣΕ ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΗΡΙΟ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

 ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ

ΠΟΛΥΩΡΟΦΟ ΣΥΜΜΕΙΚΤΟ ΚΤΗΡΙΟ 

ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΣΚΕΛΕΤΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΤΡΙΩΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΛΑΙΑ ΠΛΙΝΘΟΚΤΙΣΤΗ ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΔΙΩΡΟΦΟΥ (Ν.4495/2017)

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

 

 

 

 

 


 

 

ΚΕΡΚΙΔΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΓΗΠΕΔΟΥ

 • ΠΕΡΙΟΧΗ : ΗΛΕΙΑ
 • ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2014
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
 • ΤΥΠΟΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ :   ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ για τις ΚΕΡΚΙΔΕΣ / ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ για το ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ 

Η συγκεκριμένη κερκίδα είχε κατασκευαστεί με μελέτη από άλλη παρόμοια κερκίδα αλλά υπήρχαν αρκετές διαφορές στην τελική γεωμετρία. Το στέγαστρο είχε γίνει σε μεταγενέστερη φάση από μεταλλικές διατομές διπλού Τ χωρίς εγκεκριμένη μελέτη. Στόχος ήταν ο έλεγχος της κερκίδας και του στεγάστρου της ως προς την στατική τους επάρκεια. Ο έλεγχος έγινε σε 2 φάσεις, πρώτα για την κεκρίδα Ο/Σ με την πλήρη προσομοίωσή της βάσει οπλισμών και γεωμετρίας σε 3D μοντέλο και ανελαστική στατική ανάλυση (pushover) με χρήση διατάξεων ΚΑΝΕΠΕ. Εν συνεχεία ακολούθησε ο έλεγχος του στεγάστρου βάσει των διατάξεων του EUROCODE 3 για τον μεταλλικό σκελετό αλλά και όλων των συνδέσεων μετά από επι τόπου αποτύπωσή τους στο έργο. Για το συγκεκριμένο έργο έγινε αναλυτικός υπολογισμός των ανεμοπιέσεων επί του μεταλλικού στεγάστρου λαμβάνοντας υπόψη και τις υποπιέσεις βάσει EUROCODE 1 καθώς αυτή είναι η κρίσιμή φόρτιση για το στέγαστρο.  

       1photo         3kerkida model  

5kerkida curveP d   6stegastro  7stegastro results

8connection       9base plate

 


 

 

ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ

 • ΠΕΡΙΟΧΗ : ΑΧΑΪΑ
 • ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2016
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
 • ΤΥΠΟΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ :   ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  

Η μελέτη της πολυόροφης οικοδομής έγινε βάσει των Ευρωπαϊκών Κανονισμών (EUROCODES) και συγκεκριμένα για την σεισμική απόκριση βάσει EC8 (φάσμα, συντελεστής σεισμικής συμπεριφοράς, ικανοτικός έλεγχος) και για την όπλιση - αντοχή του οπλισμένου σκυροδέματος βάσει EC3. Λόγω θέσεως του έργου (κοντά σε κοίτη ποταμού) επιλέχθηκε θεμελίωση γενικής κοιτόστρωσης η οποία συμπεριλήφθηκε πλήρως και αναλυτικά στο προσομοίωμα. Ο έλεγχος της γενικής κοιτόστρωσης συμπεριέλαβε και τους ελέγχους διάτρησης της βάσει EC3.

1 3Dmodel   3 Koitostrwsi    2 Md

  4 Apoptygma oplismwn5 katopsi   6 Leptomereia toixio   

 8 photo1      7 photo2

 


 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ

 • ΠΕΡΙΟΧΗ : ΑΧΑΪΑ
 • ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΒΛΑΒΕΣ
 • ΤΥΠΟΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ :   ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  

Η διώροφη κατοικία είχε κατασκευαστεί τη δεκαετία του 1960 αλλά χωρίς να τηρήθει η εγκεκριμένη μελέτη της. Την περίοδο 2005-2010 παρουσίασε εκτεταμένες βλάβες στις τοιχοποιίες της (ρωγμές) μετά από εμφανή καθίζηση της θεμελιωσής της μετά και την ανέγερση πολυόροφης οικοδομής ακριβώς δίπλα της. Ζητήθηκε να γίνει α) έλεγχος σωστής εφαρμογής των προδιαγραφών του Κανονισμού κατά τον χρόνο ανέγερσης, β) έλεγχος επάρκειας βάσει σύγχρονων κανονισμών γ) πρόταση ενίσχυσης ή/και αποκατάστασης βλαβών.

Πριν την ανάλυση έγινε αναλυτική αποτύπωση γεωμετρίας και του φέροντος οργανισμού και βάσει ΚΑΝ.ΕΠΕ. έλεγχος της αντοχής του σκυροδέματος με μη καταστροφικές μεθόδουςκαι ηλεκτρομαγνητική αποτύπωση οπλισμών των δομικών στοιχείων με ειδικό εξοπλισμό.  Έγινε επίλυση - έλεγχος με τον κανονισμό της εποχής ανέγερσης (Β.Δ. 1959), με τους σημερινούς κανονισμούς για νέα κτίρια, αλλά και με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. για τον έλεγχο του επιπέδου επάρκειας-αντοχής του δομήματος σήμερα. Ο έλεγχος βάσει του Β.Δ. 1959 ως όριζε ο τότε κανονισμός έγινε με επιτρεπόμενες τάσεις, ενώ η επίλυση κατά ΚΑΝΕΠΕ έγινε με χρήση ανελαστικής ανάλυσης. Από τον έλεγχο προέκυψαν ως αναμενόταν σημαντικές ανεπάρκειες έναντι διάτμησης σε δοκούς και υποστυλώματα αλλά και ανεπάρκειες έναντι κάμψης σε υποστυλώματα.

Η πρόταση ενίσχυσης όπως αποφασίστηκε συνδύασε επεμβάσεις με μεταλλικά ελάσματα (για ενίσχυση έναντι διάτμησης), μανδύες οπλισμένου σκυροδέματος και εξ' ολοκλήρου νέα στοιχεία. 

photo katoikias    photo blabis     photo elegxoy

1 3dmodel    2 BD59l   3 pushover resl

4 enisxysiSxedio    5 Leptomereia Mandya   

 


 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΟΡΟΦΩΝ ΣΕ ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΗΡΙΟ

 • ΠΕΡΙΟΧΗ : ΑΤΤΙΚΗ
 • ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2010
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ΄ ΥΨΟΣ ΔΥΟ ΟΡΟΦΩΝ ΠΑΝΩ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
 • ΤΥΠΟΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ :   ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ για το υφιστάμενο (ισόγειο και Α΄ όροφο) /  ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ για τη προσθήκη Γ΄ & Δ΄ ορόφου 

Πάνω σε παλαιά διώροφη κατοικία κατασκευής του 1960 η οποία είχε μεγάλο περιθώριο υπολοιπόμενης δόμησης αποφασίστηκε να γίνει προσθήκη καθ' ύψος 2 ακόμη ορόφων. Το μεγάλο πρόβλημα στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν το γεγονός ότι λόγω παλαιότητας του υφισταμένου ήταν ζητούμενο η προσθήκη να έχει τα ελάχιστα δυνατά φορτία ώστε να μην επιβαρύνει την υφιστάμενη παλαιά κατασκευή (τόσο λόγω βάρους όσο και λόγω πρόσθετης σεισμικής καταπόνησης). Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε η προσθήκη να γίνει εξ' ολοκλήρου από ελαφρύ γαλβανισμένο μεταλλικό σκελετό και επενδύσεις ξηράς δόμησης.

Λόγω διαφορετικής αρχιτεκτονικής στους ορόφους της προσθήκης ο νεος μεταλλικός σκελετός δεν "ευθυγραμμιζόταν" με τα υποστυλώματα/δοκάρια του υφισταμένου. Καθώς δεν ήταν δυνατή η έδραση του νέου σκελετού πάνω στις αδύναμες πλάκες (πάχους 12cm) του υφιστάμενου φορέα, για την σύνδεσή του νέου σκελετού με τον υφιστάμενο σκελετό Ο/Σ έγινε χρήση ενδιάμεσης "πλατφόρμας" από διατομές βαρέως τύπου ΗΕΒ/ΗΕΑ  η οποία αγκυρώθηκε στα υφιστάμενα υποστυλώματα. Ο συνδυασμός των δυο μεταλλικών σκελετών κατέστησε δυνατή την προσθήκη όχι ενός αλλά δυο ορόφων χωρίς να απαιτηθεί επέμβαση ενίσχυσης στον υφιστάμενο φορέα.    

 2 3Dmodel addon    1 3Dmodel     3 metalliki basi   

4 firstcheck   5 leptomereiai   

 
ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 • ΠΕΡΙΟΧΗ : ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
 • ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2018
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΥΠΑΓΩΓΗ Ν.4495/2017)
 • ΤΥΠΟΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ :   ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ ΑΠΟ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ   

Λόγω τακτοποίησης απαιτήθηκε ο έλεγχος στατικής επάρκειας για ισόγεια κατασκευή στην Κεφαλονιά. Η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης περίπτωσης ήταν το γεγονός ότι η κατοικία είχε φέροντα οργανισμό εξολοκλήρου από ξύλινο σκελετό. Ο σκελετός αυτός ήταν μάλιστα τύπου φέρουσας τοιχοποιίας που σημαίνει οτι τα ξύλινα στοιχεία του σκελετού ήταν πάρα πολλά. Εκ των υστέρων στη συγκεριμένη κατοικία έιχε γινει και προσθήκη σοφίτας με χρήση πρόσθετων ξύλινων υποστυλωμάτων.

Πέραν της παραπάνω δυσκολίας προσομοίωσης φέρουσας τοιχοποιίας από ξύλο σε συνδυασμό με την χρήση υποστυλωμάτων, λόγω παλαιότητας δεν υπάρχαν διαθέσιμα δεδομένα ούτε για την ξυλεία που χρησιμοποιήθηκε ούτε για τις διατομές και τις ακριβείς θέσεις τους (καθώς το σπίτι κατοικείται δεν ήταν δυνατή η αποξήλωση ολόκληρης της επένδυσης του) ούτε για τον τρόπο συνδέσεως των ξύλινων μελών μεταξύ τους. Ενδεικτικά έγινε μια διερεύνηση για να πάρουμε δεδομένα για τα παραπάνω ώστε να γίνει η μοντελοποίηση και ο έλεγχος. Προκειμένου να αποκτηθεί μια ακριβέστερη εικόνα της αντοχής του κτηρίου και της φέρουσας ικανότητας του, κατά την προσομοίωση συμπεριλήφθηκε πλήρως το εξωτερικό ξύλινο πάνελ OSB το οποίο καλύπτε τον σκελετό με χρήση πεπερασμένων 2D στοιχείων.

Κατά τον έλεγχο της στατικής επάρκειας πέρα από τον έλεγχο της ξυλείας σε επίπεδο διατομής και μέλους έγινε και υπολογισμός της απαίτησης των συνδέσεων των διατομών μεταξύ τους αλλά και με τη θεμελίωση (διαστάσεις συνδετικών τεμαχίων, αριθμός, θέση κ.λ.π.) προκειμένου να συμορφωθούν με τις απαιτήσεις του EC3.

model  Wind displacement  member check  4katopsi  5details connection    photo

 


 

  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

 • ΠΕΡΙΟΧΗ : ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
 • ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2015
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
 • ΤΥΠΟΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ :   ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ   

Πρόκειται για τη μελέτη κατασκευής νέας δεξαμενής 3000κ.μ. ύδρευσης για την επιχείρηση ύδρευσης - αποχέτευσης του εκεί Δήμου. Η δεξαμενή κατασκευάζεται εξ' ολοκλήρου από οπλισμένο σκυρόδεμα σε όλη την επιφάνειά της και για την προσομοίωσή της με ακρίβεια έγινε χρήση δισδιάστατων επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων σε όλη την επιφάνεια. Λόγω κακών εδαφικών συνθηκών βάσει γεωτεχνικής μελέτης προέκυψε η μέγιστη τάση που μπορεί να παραλάβει το έδαφος και έπρεπε να συμμορφωθούμε με αυτή. Ο όγκος του νερού είναι κρίσημος παράγοντας για μια τέτοια μελέτη και κατά τους υπολογισμούς αντοχών και σχεδιασμού ελήφθησαν υπόψη δυο οριακές καταστάσεις σχεδιασμού της δεξαμενής (άδεια και πλήρως γεμάτη με νερό). Ταυτόχρονα πλήν των υδροστατικών πιέσεων η κίνηση του όγκου του νερού κατά την σεισμική διέγερση είναι εξίσου σημαντική και έγινε υπολογισμός των πρόσθετων υδροδυναμικών πιέσεων κατά την οριακή κατάσταση σεισμικής καταπόνησης. Τμήματα της δεξαμενής βρίσκονται κάτω από το έδαφος και κατα το σχεδιασμό αυτό ελήφθη υπόψη με την εφαρμογή μεταβλητών επιφανειακών φορτίων εδαφοπίεσης (ηρεμίας και ενεργητικών ωθήσεων λόγω σεισμού) βάσει του όγκου επίχωσης σε κάθε θέση του περιμετρικού τοιχίου.

arxitektoniko  model  pressures4displament difference  5soil stress  

foundation detail       walls detail


 

 

ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ

 • ΠΕΡΙΟΧΗ : ΠΥΡΓΟΣ
 • ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2019
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ Φ.Ο.
 • ΤΥΠΟΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ :   ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ ΑΠΟ ΛΙΘΟΔΟΜΗ ΜΕ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ  

Στο συγκεκριμένο κτήριο των αρχών του 1900 με χρήση κατοικίας έγινε αρχιτεκτονική πρόταση αλλαγής χρήσεως ισογείου και Ά ορόφου του σε καταστημα. Το υφιστάμενο κτήριο έχει φέροντα οργανισμό από φέρουσα λιθοδομή με ξύλινα πατώματα και έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο χωρίς να επιτρέπεται καμία επέμβαση στις όψεις του. Ήδη, σε προγενέστερο χρόνο και χωρίς να εκδοθεί οικοδομική άδεια, είχαν γίνει εσωτερικές επεμβάσεις με αλλαγές των φερόντων στοιχείων του και ενίσχυση με gunite των εσωτερικών παρειών της φέρουσας τοιχοποιίας. Λόγω του χαρακτηρισμού ως διατηρητέο επεμβατικές μέθοδοι ελέγχου του τρόπου δόμησης και της εκτίμησης της αντοχής των μελών του δεν ήταν εύκολο να πραγματοποιηθούν οπότε έγινε εκτεταμένη χρήση βιβλιογραφικών πηγών και εμπειρίας για την τεκμηριώση του φέροντος οργανισμού πάντα προς την πλευρά της ασφάλειας.

Η προσομοίωση με χρήση γραμμικών στοιχείων (πεσσούς-υπέρθυρα) δεν ήταν δυνατό να καλύψει την ιδιαίτερη γεωμετρία, τα εύκαμπτα διαφράγματα, τις επιμέρους ενισχύσεις με νεα στοιχεία, τον συνδυασμό υλικών κ.λ.π. χωρίς χονδροειδείς και αβέβαιες προσεγγίσεις. Για τον λόγο αυτό έγινε πλήρης προσομοίωση της φέρουσας λιθοδομής με πυκνό κάναβο επίπεδων πεπερασμένων στοιχείων καταλλήλων ιδιοτήτων βάσει της εκτιμώμενης αντοχής και μέτρου ελαστικότητας της κατά τον EC6. Τα μεταλλικά γραμμικά στοιχεία και τα ξύλινα δοκάρια του πατώματος προσομοιώθηκαν με γραμμικά πεπερασμένα στοιχεία. Κατά την επίλυση στην κρίσημη σεισμική φόρτιση έγινε χρήση του EC8-3 καθώς ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. δεν καλύπτει κατασκευές φέρουσας τοιχοποιίας. Η τελική επιλογή των παραμέτρων του μοντέλου (π.χ. πύκνωση κανάβου, τιμές μέτρων ελαστικότητας, αντοχές υλικών, εδαφικές παράμετροι) επίλυσης έγινε μετά από  εναλλακτικές παραμετρικές επιλύσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η ευαισθησία των αποτελεσμάτων στις επιμέρους παραμέτρους του μοντέλου και να ληφθεί μια σχετικά συντηρητική τιμή. 

Μετα την ανάλυση και λόγω της αλλαγής χρήσης επί το δυσμενέστερο σε σχέση με την αρχική του χρήση (αύξηση φορτίων, συντελεστών ασφαλείας, απαιτήσεων λειτουργικότητας κ.λ.π.) το τριώροφο κτήριο προέκυψε ανεπαρκές στο τμήμα που αλλάζει η χρήση του με αποτέλεσμα να απαιτούνται επεμβάσεις ενισχύσεων. Λόγω της μη δυνατότητας επέμβασης εξωτερικά η χρήση εκτοξευόμενου μανδύα σκυροδέματο καλύπτει μόνο την εσωτερική παρειά έναντι των αναπτυσσόμενων εφελκυστικών τάσεων κυρίως στην εκτός επιπέδου φόρτιση κατά τη σεισμική διέγερση λόγω της σημαντικής μάζας των τοίχων. Συνεπώς επιλέχθηκε η χρήση εσωτερικού χαλύβδινου σκελετού ενίσχυσης (υποστυλωμάτων - δοκών) με διατομές μικρών διαστάσεων διατεταγμένων σε κύριες θέσεις η οποία ταυτόχρονα ενισχύει και τη διαφραγματική λειτουργία στο κτήριο.  Αντίστοιχα ενισχύθηκαν και οι διατομές των πατωμάτων με αντικατάσταση της ξύλινης διαδοκίδωσης από διατομές χάλυβα.

1photo exterior    photo interior     model mesh

reinforced model   results of stresses  results of displacements

results on structural steel reinforcement   tomi enisxysis         leptomereia enisxysis

 


 

 

ΠΟΛΥΩΡΟΦΟ ΣΥΜΜΕΙΚΤΟ ΚΤΗΡΙΟ

 • ΠΕΡΙΟΧΗ : ΡΟΔΟΣ
 • ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2015
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • ΤΥΠΟΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ :   ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΙΚΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ  

Η αρχική στατική μελέτη του κτηρίου είχε εκπονηθεί το 2009 και ενημερώθηκε το 2015 λόγω κάποιων αλλαγών στα αρχιτεκτονικά. Ζητήθηκε ο έλεγχος της νέας μελέτης στατικών και η επαλήθευση κάποιων αποτελεσμάτων της επίλυσης που ήδη υπήρχε βάσει EC3 και EC4. Επιπρόσθετα το τμήμα της απόληξης δώματος απαιτούνταν να υπολογιστεί ως πρόσθηκη στο υφιστάμενο και να γίνει επίλυση των συνδέσεων του. Το κτήριο προσομοιώθηκε με συνδυασμό γραμμικών και επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων. Λόγω του οτι είχε ήδη σκυροδετηθεί η θεμελίωση και είχαν τοποθετηθεί τα αγκύρια προέκυπταν μικρές διαφορές στην γεωμετρία και τις θέσεις των υποστυλωμάτων ως προς την μελέτη. Οπότε η μόρφωση του φέροντος οργανισμού σε επίπεδο γεωμετρίας έγινε λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική αποτύπωση-θέση των δομικών στοιχείων αλλά διατηρώντας τις παραδοχές, τις διατομές και τις λεπτομέρειες συνδέσεων ακριβώς όπως περιγράφονταν στην υφιστάμενη μελέτη. Αντίστοιχα όλες οι συνδέσεις αγκυρώσεων τροποποίηθηκαν ώστε να είναι συμβατές με την αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης.

photoreal 1   photoreal 2   model

 4anchorage     beam connection    steel verification 

displacement verification    new connection


 

 

ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΣΚΕΛΕΤΟ

 • ΠΕΡΙΟΧΗ : ΠΑΤΡΑ
 • ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2006
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΕΛΕΤΗ & ΕΠΙΒΛΕΨΗ)
 • ΤΥΠΟΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ :   ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ  

Πρόκεται για μια από τις πρώτες απαιτητικές κατασκευές σε επίπεδο μελέτης η οποία ανατέθηκε στην STEELHOUSE. Η κατοικία αποτελούνταν από δυο ορόφους αλλά με πολυεπίπεδη διαρρύθμιση των επιμέρους χώρων. Ταυτόχρονα το αρχιτεκτονικό προέβλεπε μεγάλους χώρους με μεγάλα ανοίγματα στις όψεις. Το σύστημα κατασκευής ήταν αυτό που ακολουθεί η STEELHOUSE (Leightweight Steel Framing) με χρήση γαλβανισμένων διατομών πάχους <2mm και μόρφωση του φ.ο. ως φέρουσας τοιχοποιίας. 

Πέραν των μελετητικών δυσκολιών λόγω αρχιτεκτονικού η χρήση λεπτότοιχων γαλβανισμένων διατομών δεν καλύπτεται από τον EC3-1 και EC3-8 αλλά απαιτεί ιδίατερους υπολογισμούς και ελέγχους βάσει EC3-3 τόσο κατά τον έλεγχο επάρκειας των μελών όσο και κατά τον έλεγχο συνδέσεων τους. Η μοντελοποίηση έγινε αναλυτικά για κάθε διατομή που θα τοποθετούνταν στο έργο σε τρισδιάστατο προσομοίωμα ενώ έγινε ξεχωριστός υπολογισμός για τη μόρφωση σύνθετων διατομών από περισσότερα προφίλ προς ενίσχυση συγκεκριμένων θέσεων στο έργο. Όλες οι συνδέσεις υπολογιστηκαν με software το οποίο αναπτύχθηκε στο γραφείο μας ενώ παράλληλα υπολογίστηκαν και οι απαιτήσεις της αγκύρωσης καθώς και η μόρφωση διαφόρων ειδικών κατασκευαστικών λεπτομέρειών. Την κατασκευή του έργου, βάσει της τελικής στατικής μελέτης και των σχεδίων που παραδόθηκαν, ανέλαβε η STEELHOUSE η οποία και παρέδωσε το έργο πλήρως ολοκληρωμένο.

photo realistic   analysis model  plans 

sxedia agyrwsis  sxedia leptomereiwn  construction steel skeleton 

construction photo inside       final photo


 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΤΡΙΩΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ

 • ΠΕΡΙΟΧΗ : ΑΤΤΙΚΗ
 • ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2017
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (προ του 1984)
 • ΤΥΠΟΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ :   ΠΛΑΙΣΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ   

Το υφιστάμενο τριώροφο κτήριο με υπόγειο είχε κατασκευαστεί σε στάδια με το υπόγειο-ισόγειο το 1972, τον Α΄ όροφο το 1979 και τον Β΄ όροφο το 1982. Συνεπώς τον υπο μελέτη φέροντα οργανισμό συνδύαζονταν διαφορετικά υλικά και ποιότητες τους, διαφορετικές κατασκευαστικές πρακτικές, διαφορετικές μελέτες. Διαθέσιμα στοιχεία ξυλοτύπων/στατικής μελέτης υπήρχαν για ορισμένα επίπεδα αλλά η εικόνα δεν ήταν πλήρης. Βάσει αυτού έγινε έλεγχος του φορέα με μή καταστρεπτικούς ελέγχους για την εκτίμηση της αντοχής του σκυροδέματος και σκανάρισμα των δομικών στοιχείων για την αποτύπωση των οπλισμών τους.  Ο έλεγχος της στατικής επάρκειας του υφισταμένου ζητούνταν στα πλαίσια έκδοσης νέας οικοδομίκης άδειας προσθήκης ορόφου καθ' ύψος από μεταλλικό σκελετό.

Το υφιστάμενο κτήριο πέρα από το συνδυασμό διαφορετικών χρόνων κατασκευής που έπρεπε να ληφθούν υπόψη είχε ασύμμετρη γεωμετρία σε κάτοψη, ασύμμετρη κατανομή δυσκαμψίας καθ' ύψος, περιμετρικά μπαλκόνια, διαφορετικά αρχιτεκτονικά σχέδια για κάθε όροφο, κακή μόρφωση φέροντος οργανισμού (φυτευτά υποστυλώματα, έμμεσες στηρίξεις δοκών, κατάργηση δοκών/υποστυλωμάτων καθ' ύψος). Όλα τα παραπάνω γεωμετρικά δεδομένα συμπεριλήφθηκαν στο γραμμικό τρισδιάστατο στατικό μοντέλο. Ταυτόχρονα, συνδυάζοντας τα δεδομένα των υφιστάμενων σχεδίων ξυλοτύπων και των αποτελεσμάτων αποτύπωσης των οπλισμών δόθηκε αναλυτικά ο οπλισμός ράβδο-ράβδο κάθε δοκού και κάθε υποστυλώματος στο μοντέλο. Ο τελικός έλεγχος της επάρκειάς του φέροντος οργανισμού έγινε βάσει ΚΑΝ.ΕΠΕ. (Κανονισμός Επεμβάσεων) και ειδικότερα χρησιμοποιήθηκε τόσο η μέθοδος των τοπικών συντελεστών σεισμικής συμπεριφοράς, όσο και η πιο προχωρημένη μέθοδος της γραμμικής ανελαστικής ανάλυσης πλευρικών ωθήσεων (pushover).

photo       elegxos oplismwn     xylotypoi

montelopoiish oplismoy   m-theta check     model failure areas

P-d curve


 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΛΑΙΑ ΠΛΙΝΘΟΚΤΙΣΤΗ ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

 • ΠΕΡΙΟΧΗ : ΠΑΤΡΑ
 • ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2021
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
 • ΤΥΠΟΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ :  ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΪΑ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΙΝΘΑ ΚΑΙ ΤΟΥΒΛΑ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ   

Το υφιστάμενο ισόγειο κτίριο είχε κατασκευαστεί σε διαφορετικές φάσεις, αρχικά το 1968 το πρώτο τμήμα, εκ' των υστέρων έγινε προσθήκη αυθαίρετη 2 δωματίων, και τέλος έκδοση νέας άδεια προσθήκης το 1982. Όλος ο σκελετός του κτιρίου έχει κατασκευαστεί από φέρουσα τοιχοποιία με συνδυασμό οπτόπλινθων (τούβλων) και τσιμεντόπλινθας επι των οποίων εδράζεται η πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος του δώματος. Στο κτίριο απαιτούνταν να γίνουν εσωτερικές διαρρυθμίσεις προκειμένου να ανακαινιστεί και να δημιουργηθούν διαφορετικοί χώροι στο εσωτερικό του. Η ύπαρξη των φερουσών τοιχοποιών στο εσωτερικό του κτιρίου σε συνδυασμό με την ηλικία του και τις διαφορετικές φάσεις κατασκευής δεν επέτρεπαν να γίνουν οι επεμβάσεις χωρίς εκτεταμένο έλεγχο.

Διαθέσιμα στοιχεία από τις μελετές κατά την έκδοση αδειών υπήρχαν αλλά δεν ήταν πλήρη. Επίσης οι προσθήκες των τμημάτων κατ' επέκταση στην επαφή με τα παλαιότερα τμήματα δεν ακολουθούσαν τη μελέτη ενώ υπήρχαν πρόσθετα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος σε σημεία του κτιρίου. Ακολούθησε εκτεταμένη αποτύπωση της γεωμετρίας και των υλικών του φέροντος οργανισμού κατά την οποία έγιναν και αποξηλώσεις επενδύσεων/σοβάδων αλλά και τομές για την τεκμηρίωση της φέρουσας τοιχοποιίας και των οπλισμών της πλάκας. Από την αποτύπωση αντλήθηκαν όλα τα απαραίτητα δεδομένα για την προσομοίωση της υφιστάμενης κατάστασης. 

Στο προσομοίωμα του κτιρίου έγινε ανάλυση μετά την αφαίρεση των εσωτερικών τοιχοποιών η οποία δημιούργησε ανεπάρκειες στις υφιστάμενες πλάκες ενώ ταυτόχρονα επιβάρυνε σημαντικά όλες τις παλαιές εξωτερικές φέρουσες τοιχοποιίες.  Άρα η καθαίρεση των εσωτερικών φερουσών τοιχοποιών που ήταν απαραίτητη για την νέα διαρρύθμιση δημιουργούσε σοβάρο θέμα στατικότητας στο κτίριο. Η λύση που εφαρμόστηκε ήταν η ενίσχυση του κτιρίου με μεταλλικό σκελετό από χάλυβα βαρέως τύπου ο οποίος τοποθετήθηκε στο εσωτερικό του σε αντικατάσταση των φερουσών τοιχοποιών που καθαιρούνταν. Έγιναν εναλλακτικές επιλύσεις με διαφορετικές μορφώσεις του εσωτερικού μεταλλικού σκελετού, ο οποίος έμεινε ανεξάρτητος από την φέρουσα τοιχοποιία και συνδέθηκε μόνο με την πλάκα του κτιρίου. Επίσης η τελική μόρφωση του νέου μεταλλικού φορέα προς ενίσχυση του κτιρίου έγινε λαμβάνοντας υπόψη την ευκολία και το εφικτό της τοποθέτησης-ανέγερσης αλλά και την ελαχιστοποίηση των απαιτούμενων διατομών. Βάσει της τελικής μόρφωσης και μετά τον έλεγχο επάρκειας του φορέα βάσει EUROCODE έγιναν τα πλήρη σχέδια μεταλλοτύπων ενίσχυσης συμπερικαμβανομένων και λεπτομερειών συνδέσεων.

Κατά την κατασκευή του έργου η μελέτη ενίσχυσης ενημερώθηκε και τροποποιήθηκε προκειμένου να επιλυθούν θέματα που εντοπίστηκαν κατά τις αποξηλώσεις (π.χ. προσθετη σκυροδέτηση μικρών θεμελίων για την έδραση των υποστυλωμάτων και διαφορετικές στάθμες σενάζ), ή λόγω πρακτικών κατασκευαστικών δυσκολιών (π.χ. μη επαρκής χώρος τοποθέτησης αγκυρώσεων).

1photoexterior    2diereunitikestomes     5modelarxiko3d

6modelenisx3d   7metallotyposepembasewn  8HEAanchoragedetail  10IPEtoslabconnection

9IPEtoHEAdetail    11HEAtoIPE   12HEAanchorage

13IPEbeams   14IPEmomentconnection


   

 

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΔΙΩΡΟΦΟΥ σε υπαγωγή στον Ν.4495/2017

 • ΠΕΡΙΟΧΗ : ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
 • ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2020
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ (βάσει αρθ. 99 του Ν.4495/2017)
 • ΤΥΠΟΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ :  ΜΕΙΚΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ   

Η συγκεκριμένη μελέτη αφορούσε αυθαίρετο κτίσμα δύο επιπέδων το οποίο είχε κατασκευαστεί εξ' όλοκλήρου χωρίς οικοδομική άδεια και έγινε τακτοποίησή του βάσει του Ν.4495/2017. Βάσει των διατάξεων του Ν.4495/2017 στην περίπτωση αυτή απαιτούνταν πλήρης μελέτη στατικής επάρκειας για όλο το κτίσμα. Ο χρόνος ανέγερσης του διωρόφου κτηρίου τεκμηριώθηκε στο 1993 ενώ υπήρχαν διαθέσιμα πλήρη σχέδια ξυλοτύπων και αρχιτεκτονικών τα οποία ωστόσο δεν κατατέθηκαν για την έκδοση Ο.Α. καθώς το οικόπεδο είναι μη οικοδομήσιμο. 

Ο σκελετός του κτιρίου όπως αποτυπώθηκε και σε συμφωνία με τον ξυλότυπο είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα μεικτού τύπου (υποστυλώματα και τοιχία). Η θεμελίωση αποτελείται από πέδιλα τα οποία συνδέονται με τυπικά για την εποχή συνδετηρια δοκάρια. Η γεωμετρία του σκελετού Ο/Σ δημιουργούσε πλάκες με την ιδιαιτερότητα οτι δεν ήταν ορθογωνικές καθώς δεν κατασκευάστηκε εσωτερικό δοκάρι  κατά την μια διεύθυνση του κτηρίου.

Η μελέτη στατικής επάρκειας έγινε βάσει του αρθ. 99 του Ν.4495/2017 και της αντίστοιχης Υπουργικής Απόφασης μετά την επαληθευση της εφαρμογής του διαθέσιμου ξυλοτύπου του έργου. Κατά την προσομοίωση του κτιρίου και για την ορθή αποτίμηση του η προσομοίωση των πλακών του έγινε αναλυτικά με χρήση επίπεδων πεπερασμένων στοιχείων σε συνδυασμό με τα γραμμικά στοιχεία των τοιχίων - δοκών - υποστυλωμάτων. Κατά τον τρόπο αυτό τόσο η μεταφορά των φορτίων στα γραμμικά στοιχεία έγινε με τον ορθό τρόπο όσο και τα αποτελέσματα των ελέγχων της πλάκας ήταν ακριβή. Η στατική μελέτη επάρκειας έγινε βάσει ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2017 με τη μέθοδο της ελαστικής δυναμικής ανάλυσης με φάσμα σχεδιασμού για το σεισμικό φορτίο που προέβλεπαν οι αντισεισμικές διατάξεις του 1984 μειωμένο κατά τον ενιαίο συντελεστή πλαστιμότητας q που επιτρέπει ο κανονισμός. Ο τελικός έλεγχος αντοχής έγινε για τη στάθμη επιτελέστικότητας Γ1 του ΚΑΝΕΠΕ.

 1photo     2LeptomereiesYpostylwmatwn       3xylotyposisogeiou  

4model3d   5diagramM theta    6m22slab  

7elegxosKANEPE


 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ κατ' επέκταση ΙΣΟΓΕΙΟΥ (Ν.4495/2017)

 • ΠΕΡΙΟΧΗ : ΑΧΑΪΑ
 • ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:2019
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ (βάσει αρθ. 99 του Ν.4495/2017)
 • ΤΥΠΟΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ :  ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ / ΞΥΛΙΝΗ ΣΤΕΓΗ / ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ   

Η συγκεκριμένη μελέτη αφορούσε αυθαίρετη προσθήκη κατ' επέκταση, στο επίπεδο του ισογείου, σε υφιστάμενο διώροφο κτίσμα, το οποίο είχε υπαχθεί στις διατάξεις περί αυθαιρέτων του Ν.4495/2017. Βάσει του αρθ.99 του Ν.4495/2017 ήταν απαραίτητη η εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας για το τμήμα που τακτοποιούνταν. Ο χρόνος ανέγερσης των αυθαιρεσιών ήταν το 2009-2010 ενώ δεν υπήρχαν διαθέσιμα σχέδια στατικών.

Η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης περίπτωση έγκειται στο γεγονός ότι το αυθαίρετο τμήμα είναι στατικώς ανεξάρτητο από το φέροντα αλλά συνδύαζει τρία (3) διαφορετικά υλικά στον φέροντα οργανισμό του. Πιο συγκεκριμένα έχουμε ένα κλειστό τμήμα από φέρουσα τοιχοποιία με τούβλα και περιμετρικό σενάζ, επιστέγαση του τμήματος αυτού από έναν ξύλινο σκελετό με επένδυση κεραμιδιού και έναν ημιυπαίθριο χώρο από οπλισμένο σκυρόδεμα με πλάκα Ο/Σ επί του οποίου συνδέεται η διαδοκίδωση της στέγης. Πέραν αυτών τη φέρουσα τοιχοποιία έρχεται και "μπαίνει" εντός του Η/Χ του οπλισμένου σκυροδέματος και συνδέεται με τα δοκάρια αυτού. Ο συνδυασμός όλων αυτών των δομικών μελών από διαφορετικά υλικά και γεωμετρία, ο τρόπος που αυτά συνδέονται, η εκτίμηση της συμπεριφοράς του φορέα ως ενιαίο σύνολο αλλά και η τεκμηρίωση διατομών και υλικών περιπλέλει τόσο την προσομοίωση όσο και την ανάλυση των αποτελεσμάτων.

Η μοντελοποίηση έγινε αναλυτικά και πλήρως για όλες τις διατομές του αυθαιρέτου με χρήση γραμμικών πεπερασμένων στοιχείων για δοκούς (ξύλο / οπλισμένο σκυρόδεμα), υποστυλώματα (οπλισμένο σκυρόδεμα), πεσσούς και υπέρθυρα (φέρουσα τοιχοποιία) σε ενιαίο προσομοίωμα με το σύνολο της γεωμετρίας και των διαφορετικών υλικών. Η επίλυση για τον έλεγχο επάρκειας δεν ήταν δυνατό να γίνει με ΚΑΝ.ΕΠΕ., γιατί ο κανονσιμός αυτός δεν καλύπτει φορείς ξύλινους ή φέρουσας τοιχοποιίας, και χρησιμοποιήθηκε ο EUROCODE. 

1exterior    2interior  3model3D   4resultsMoment     

5elegxoseparkeiasEC   6sxedia meletis

 

 

Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in