ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Παρακάτω παρατίθενται ορισμένες από τις μελέτες και έργα που έχουμε αναλάβει αναδυκνείοντας τις ιδιαιτερότητες που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ως τεχνικό γραφείο. Η επιλογή των συγκεκριμένων project έχει γίνει βάσει των χαρακτηριστικών τους ώστε να περιέχουν ποικιλία υλικών φέροντος οργανισμού (ξύλινα, μεταλλικά, φέρουσα τοιχοποιία, οπλισμένο σκυροδέμα), γεωμετρίας, χρήσεως αλλά και ιδιαιτεροτήτων.

Για κάθε μια από αυτές παρουσιάζονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά τους, οι δυσκολίες που είχαν και ο τρόπος μελέτης και επίλυσης τους. 

ΚΕΡΚΙΔΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΓΗΠΕΔΟΥ

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΕΝΤΕ ΟΡΟΦΩΝ

ΔΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΙΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2 ΟΡΟΦΩΝ ΣΕ ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΗΡΙΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ

ΠΟΛΥΩΡΟΦΟ ΣΥΜΜΕΙΚΤΟ ΚΤΗΡΙΟ 

ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΣΚΕΛΕΤΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΤΡΙΩΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ

 

 

 


 

 

ΚΕΡΚΙΔΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΓΗΠΕΔΟΥ

 • ΠΕΡΙΟΧΗ : ΗΛΕΙΑ
 • ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2014
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
 • ΤΥΠΟΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ :   ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ για τις ΚΕΡΚΙΔΕΣ / ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ για το ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ 

Η συγκεκριμένη κερκίδα είχε κατασκευαστεί με μελέτη από άλλη παρόμοια κερκίδα αλλά υπήρχαν αρκετές διαφορές στην τελική γεωμετρία. Το στέγαστρο είχε γίνει σε μεταγενέστερη φάση από μεταλλικές διατομές διπλού Τ χωρίς εγκεκριμένη μελέτη. Στόχος ήταν ο έλεγχος της κερκίδας και του στεγάστρου της ως προς την στατική τους επάρκεια. Ο έλεγχος έγινε σε 2 φάσεις, πρώτα για την κεκρίδα Ο/Σ με την πλήρη προσομοίωσή της βάσει οπλισμών και γεωμετρίας σε 3D μοντέλο και ανελαστική στατική ανάλυση (pushover) με χρήση διατάξεων ΚΑΝΕΠΕ. Εν συνεχεία ακολούθησε ο έλεγχος του στεγάστρου βάσει των διατάξεων του EUROCODE 3 για τον μεταλλικό σκελετό αλλά και όλων των συνδέσεων μετά από επι τόπου αποτύπωσή τους στο έργο. Για το συγκεκριμένο έργο έγινε αναλυτικός υπολογισμός των ανεμοπιέσεων επί του μεταλλικού στεγάστρου λαμβάνοντας υπόψη και τις υποπιέσεις βάσει EUROCODE 1 καθώς αυτή είναι η κρίσιμή φόρτιση για το στέγαστρο.  

       1photo         3kerkida model  

5kerkida curveP d   6stegastro  7stegastro results

8connection       9base plate

 


 

 

ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ

 • ΠΕΡΙΟΧΗ : ΑΧΑΪΑ
 • ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2016
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
 • ΤΥΠΟΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ :   ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  

Η μελέτη της πολυόροφης οικοδομής έγινε βάσει των Ευρωπαϊκών Κανονισμών (EUROCODES) και συγκεκριμένα για την σεισμική απόκριση βάσει EC8 (φάσμα, συντελεστής σεισμικής συμπεριφοράς, ικανοτικός έλεγχος) και για την όπλιση - αντοχή του οπλισμένου σκυροδέματος βάσει EC3. Λόγω θέσεως του έργου (κοντά σε κοίτη ποταμού) επιλέχθηκε θεμελίωση γενικής κοιτόστρωσης η οποία συμπεριλήφθηκε πλήρως και αναλυτικά στο προσομοίωμα. Ο έλεγχος της γενικής κοιτόστρωσης συμπεριέλαβε και τους ελέγχους διάτρησης της βάσει EC3.

1 3Dmodel   3 Koitostrwsi    2 Md

  4 Apoptygma oplismwn5 katopsi   6 Leptomereia toixio   

 8 photo1      7 photo2

 


 

 

ΔΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΙΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ

 • ΠΕΡΙΟΧΗ : ΑΧΑΪΑ
 • ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΒΛΑΒΕΣ
 • ΤΥΠΟΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ :   ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  

Η διώροφη κατοικία είχε κατασκευαστεί τη δεκαετία του 1960 αλλά χωρίς να τηρήθει η εγκεκριμένη μελέτη της. Την περίοδο 2005-2010 παρουσίασε εκτεταμένες βλάβες στις τοιχοποιίες της (ρωγμές) μετά από εμφανή καθίζηση της θεμελιωσής της μετά και την ανέγερση πολυόροφης οικοδομής ακριβώς δίπλα της. Ζητήθηκε να γίνει α) έλεγχος σωστής εφαρμογής των προδιαγραφών του Κανονισμού κατά τον χρόνο ανέγερσης, β) έλεγχος επάρκειας βάσει σύγχρονων κανονισμών γ) πρόταση ενίσχυσης ή/και αποκατάστασης βλαβών.

Πριν την ανάλυση έγινε αναλυτική αποτύπωση γεωμετρίας και του φέροντος οργανισμού και βάσει ΚΑΝ.ΕΠΕ. έλεγχος της αντοχής του σκυροδέματος με μη καταστροφικές μεθόδουςκαι ηλεκτρομαγνητική αποτύπωση οπλισμών των δομικών στοιχείων με ειδικό εξοπλισμό.  Έγινε επίλυση - έλεγχος με τον κανονισμό της εποχής ανέγερσης (Β.Δ. 1959), με τους σημερινούς κανονισμούς για νέα κτίρια, αλλά και με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. για τον έλεγχο του επιπέδου επάρκειας-αντοχής του δομήματος σήμερα. Ο έλεγχος βάσει του Β.Δ. 1959 ως όριζε ο τότε κανονισμός έγινε με επιτρεπόμενες τάσεις, ενώ η επίλυση κατά ΚΑΝΕΠΕ έγινε με χρήση ανελαστικής ανάλυσης. Από τον έλεγχο προέκυψαν ως αναμενόταν σημαντικές ανεπάρκειες έναντι διάτμησης σε δοκούς και υποστυλώματα αλλά και ανεπάρκειες έναντι κάμψης σε υποστυλώματα.

Η πρόταση ενίσχυσης όπως αποφασίστηκε συνδύασε επεμβάσεις με μεταλλικά ελάσματα (για ενίσχυση έναντι διάτμησης), μανδύες οπλισμένου σκυροδέματος και εξ' ολοκλήρου νέα στοιχεία. 

photo katoikias    photo blabis     photo elegxoy

1 3dmodel    2 BD59l   3 pushover resl

4 enisxysiSxedio    5 Leptomereia Mandya   

 


 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΟΡΟΦΩΝ ΣΕ ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΗΡΙΟ

 • ΠΕΡΙΟΧΗ : ΑΤΤΙΚΗ
 • ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2010
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ΄ ΥΨΟΣ ΔΥΟ ΟΡΟΦΩΝ ΠΑΝΩ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
 • ΤΥΠΟΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ :   ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ για το υφιστάμενο (ισόγειο και Α΄ όροφο) /  ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ για τη προσθήκη Γ΄ & Δ΄ ορόφου 

Πάνω σε παλαιά διώροφη κατοικία κατασκευής του 1960 η οποία είχε μεγάλο περιθώριο υπολοιπόμενης δόμησης αποφασίστηκε να γίνει προσθήκη καθ' ύψος 2 ακόμη ορόφων. Το μεγάλο πρόβλημα στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν το γεγονός ότι λόγω παλαιότητας του υφισταμένου ήταν ζητούμενο η προσθήκη να έχει τα ελάχιστα δυνατά φορτία ώστε να μην επιβαρύνει την υφιστάμενη παλαιά κατασκευή (τόσο λόγω βάρους όσο και λόγω πρόσθετης σεισμικής καταπόνησης). Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε η προσθήκη να γίνει εξ' ολοκλήρου από ελαφρύ γαλβανισμένο μεταλλικό σκελετό και επενδύσεις ξηράς δόμησης.

Λόγω διαφορετικής αρχιτεκτονικής στους ορόφους της προσθήκης ο νεος μεταλλικός σκελετός δεν "ευθυγραμμιζόταν" με τα υποστυλώματα/δοκάρια του υφισταμένου. Καθώς δεν ήταν δυνατή η έδραση του νέου σκελετού πάνω στις αδύναμες πλάκες (πάχους 12cm) του υφιστάμενου φορέα, για την σύνδεσή του νέου σκελετού με τον υφιστάμενο σκελετό Ο/Σ έγινε χρήση ενδιάμεσης "πλατφόρμας" από διατομές βαρέως τύπου ΗΕΒ/ΗΕΑ  η οποία αγκυρώθηκε στα υφιστάμενα υποστυλώματα. Ο συνδυασμός των δυο μεταλλικών σκελετών κατέστησε δυνατή την προσθήκη όχι ενός αλλά δυο ορόφων χωρίς να απαιτηθεί επέμβαση ενίσχυσης στον υφιστάμενο φορέα.    

 2 3Dmodel addon    1 3Dmodel     3 metalliki basi   

4 firstcheck   5 leptomereiai   

 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 • ΠΕΡΙΟΧΗ : ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
 • ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2018
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΥΠΑΓΩΓΗ Ν.4495/2017)
 • ΤΥΠΟΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ :   ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ ΑΠΟ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ   

Λόγω τακτοποίησης απαιτήθηκε ο έλεγχος στατικής επάρκειας για ισόγεια κατασκευή στην Κεφαλονιά. Η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης περίπτωσης ήταν το γεγονός ότι η κατοικία είχε φέροντα οργανισμό εξολοκλήρου από ξύλινο σκελετό. Ο σκελετός αυτός ήταν μάλιστα τύπου φέρουσας τοιχοποιίας που σημαίνει οτι τα ξύλινα στοιχεία του σκελετού ήταν πάρα πολλά. Εκ των υστέρων στη συγκεριμένη κατοικία έιχε γινει και προσθήκη σοφίτας με χρήση πρόσθετων ξύλινων υποστυλωμάτων.

Πέραν της παραπάνω δυσκολίας προσομοίωσης φέρουσας τοιχοποιίας από ξύλο σε συνδυασμό με την χρήση υποστυλωμάτων, λόγω παλαιότητας δεν υπάρχαν διαθέσιμα δεδομένα ούτε για την ξυλεία που χρησιμοποιήθηκε ούτε για τις διατομές και τις ακριβείς θέσεις τους (καθώς το σπίτι κατοικείται δεν ήταν δυνατή η αποξήλωση ολόκληρης της επένδυσης του) ούτε για τον τρόπο συνδέσεως των ξύλινων μελών μεταξύ τους. Ενδεικτικά έγινε μια διερεύνηση για να πάρουμε δεδομένα για τα παραπάνω ώστε να γίνει η μοντελοποίηση και ο έλεγχος. Προκειμένου να αποκτηθεί μια ακριβέστερη εικόνα της αντοχής του κτηρίου και της φέρουσας ικανότητας του, κατά την προσομοίωση συμπεριλήφθηκε πλήρως το εξωτερικό ξύλινο πάνελ OSB το οποίο καλύπτε τον σκελετό με χρήση πεπερασμένων 2D στοιχείων.

Κατά τον έλεγχο της στατικής επάρκειας πέρα από τον έλεγχο της ξυλείας σε επίπεδο διατομής και μέλους έγινε και υπολογισμός της απαίτησης των συνδέσεων των διατομών μεταξύ τους αλλά και με τη θεμελίωση (διαστάσεις συνδετικών τεμαχίων, αριθμός, θέση κ.λ.π.) προκειμένου να συμορφωθούν με τις απαιτήσεις του EC3.

model  Wind displacement  member check  4katopsi  5details connection    photo

 


 

  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

 • ΠΕΡΙΟΧΗ : ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
 • ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2015
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
 • ΤΥΠΟΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ :   ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ   

Πρόκειται για τη μελέτη κατασκευής νέας δεξαμενής 3000κ.μ. ύδρευσης για την επιχείρηση ύδρευσης - αποχέτευσης του εκεί Δήμου. Η δεξαμενή κατασκευάζεται εξ' ολοκλήρου από οπλισμένο σκυρόδεμα σε όλη την επιφάνειά της και για την προσομοίωσή της με ακρίβεια έγινε χρήση δισδιάστατων επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων σε όλη την επιφάνεια. Λόγω κακών εδαφικών συνθηκών βάσει γεωτεχνικής μελέτης προέκυψε η μέγιστη τάση που μπορεί να παραλάβει το έδαφος και έπρεπε να συμμορφωθούμε με αυτή. Ο όγκος του νερού είναι κρίσημος παράγοντας για μια τέτοια μελέτη και κατά τους υπολογισμούς αντοχών και σχεδιασμού ελήφθησαν υπόψη δυο οριακές καταστάσεις σχεδιασμού της δεξαμενής (άδεια και πλήρως γεμάτη με νερό). Ταυτόχρονα πλήν των υδροστατικών πιέσεων η κίνηση του όγκου του νερού κατά την σεισμική διέγερση είναι εξίσου σημαντική και έγινε υπολογισμός των πρόσθετων υδροδυναμικών πιέσεων κατά την οριακή κατάσταση σεισμικής καταπόνησης. Τμήματα της δεξαμενής βρίσκονται κάτω από το έδαφος και κατα το σχεδιασμό αυτό ελήφθη υπόψη με την εφαρμογή μεταβλητών επιφανειακών φορτίων εδαφοπίεσης (ηρεμίας και ενεργητικών ωθήσεων λόγω σεισμού) βάσει του όγκου επίχωσης σε κάθε θέση του περιμετρικού τοιχίου.

arxitektoniko  model  pressures4displament difference  5soil stress  

foundation detail       walls detail


 

 

ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ

 • ΠΕΡΙΟΧΗ : ΠΥΡΓΟΣ
 • ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2019
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ Φ.Ο.
 • ΤΥΠΟΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ :   ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ ΑΠΟ ΛΙΘΟΔΟΜΗ ΜΕ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ  

Στο συγκεκριμένο κτήριο των αρχών του 1900 με χρήση κατοικίας έγινε αρχιτεκτονική πρόταση αλλαγής χρήσεως ισογείου και Ά ορόφου του σε καταστημα. Το υφιστάμενο κτήριο έχει φέροντα οργανισμό από φέρουσα λιθοδομή με ξύλινα πατώματα και έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο χωρίς να επιτρέπεται καμία επέμβαση στις όψεις του. Ήδη, σε προγενέστερο χρόνο και χωρίς να εκδοθεί οικοδομική άδεια, είχαν γίνει εσωτερικές επεμβάσεις με αλλαγές των φερόντων στοιχείων του και ενίσχυση με gunite των εσωτερικών παρειών της φέρουσας τοιχοποιίας. Λόγω του χαρακτηρισμού ως διατηρητέο επεμβατικές μέθοδοι ελέγχου του τρόπου δόμησης και της εκτίμησης της αντοχής των μελών του δεν ήταν εύκολο να πραγματοποιηθούν οπότε έγινε εκτεταμένη χρήση βιβλιογραφικών πηγών και εμπειρίας για την τεκμηριώση του φέροντος οργανισμού πάντα προς την πλευρά της ασφάλειας.

Η προσομοίωση με χρήση γραμμικών στοιχείων (πεσσούς-υπέρθυρα) δεν ήταν δυνατό να καλύψει την ιδιαίτερη γεωμετρία, τα εύκαμπτα διαφράγματα, τις επιμέρους ενισχύσεις με νεα στοιχεία, τον συνδυασμό υλικών κ.λ.π. χωρίς χονδροειδείς και αβέβαιες προσεγγίσεις. Για τον λόγο αυτό έγινε πλήρης προσομοίωση της φέρουσας λιθοδομής με πυκνό κάναβο επίπεδων πεπερασμένων στοιχείων καταλλήλων ιδιοτήτων βάσει της εκτιμώμενης αντοχής και μέτρου ελαστικότητας της κατά τον EC6. Τα μεταλλικά γραμμικά στοιχεία και τα ξύλινα δοκάρια του πατώματος προσομοιώθηκαν με γραμμικά πεπερασμένα στοιχεία. Κατά την επίλυση στην κρίσημη σεισμική φόρτιση έγινε χρήση του EC8-3 καθώς ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. δεν καλύπτει κατασκευές φέρουσας τοιχοποιίας. Η τελική επιλογή των παραμέτρων του μοντέλου (π.χ. πύκνωση κανάβου, τιμές μέτρων ελαστικότητας, αντοχές υλικών, εδαφικές παράμετροι) επίλυσης έγινε μετά από  εναλλακτικές παραμετρικές επιλύσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η ευαισθησία των αποτελεσμάτων στις επιμέρους παραμέτρους του μοντέλου και να ληφθεί μια σχετικά συντηρητική τιμή. 

Μετα την ανάλυση και λόγω της αλλαγής χρήσης επί το δυσμενέστερο σε σχέση με την αρχική του χρήση (αύξηση φορτίων, συντελεστών ασφαλείας, απαιτήσεων λειτουργικότητας κ.λ.π.) το τριώροφο κτήριο προέκυψε ανεπαρκές στο τμήμα που αλλάζει η χρήση του με αποτέλεσμα να απαιτούνται επεμβάσεις ενισχύσεων. Λόγω της μη δυνατότητας επέμβασης εξωτερικά η χρήση εκτοξευόμενου μανδύα σκυροδέματο καλύπτει μόνο την εσωτερική παρειά έναντι των αναπτυσσόμενων εφελκυστικών τάσεων κυρίως στην εκτός επιπέδου φόρτιση κατά τη σεισμική διέγερση λόγω της σημαντικής μάζας των τοίχων. Συνεπώς επιλέχθηκε η χρήση εσωτερικού χαλύβδινου σκελετού ενίσχυσης (υποστυλωμάτων - δοκών) με διατομές μικρών διαστάσεων διατεταγμένων σε κύριες θέσεις η οποία ταυτόχρονα ενισχύει και τη διαφραγματική λειτουργία στο κτήριο.  Αντίστοιχα ενισχύθηκαν και οι διατομές των πατωμάτων με αντικατάσταση της ξύλινης διαδοκίδωσης από διατομές χάλυβα.

1photo exterior    photo interior     model mesh

reinforced model   results of stresses  results of displacements

results on structural steel reinforcement   tomi enisxysis         leptomereia enisxysis

 


 

 

ΠΟΛΥΩΡΟΦΟ ΣΥΜΜΕΙΚΤΟ ΚΤΗΡΙΟ

 • ΠΕΡΙΟΧΗ : ΡΟΔΟΣ
 • ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2015
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • ΤΥΠΟΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ :   ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΙΚΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ  

Η αρχική στατική μελέτη του κτηρίου είχε εκπονηθεί το 2009 και ενημερώθηκε το 2015 λόγω κάποιων αλλαγών στα αρχιτεκτονικά. Ζητήθηκε ο έλεγχος της νέας μελέτης στατικών και η επαλήθευση κάποιων αποτελεσμάτων της επίλυσης που ήδη υπήρχε βάσει EC3 και EC4. Επιπρόσθετα το τμήμα της απόληξης δώματος απαιτούνταν να υπολογιστεί ως πρόσθηκη στο υφιστάμενο και να γίνει επίλυση των συνδέσεων του. Το κτήριο προσομοιώθηκε με συνδυασμό γραμμικών και επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων. Λόγω του οτι είχε ήδη σκυροδετηθεί η θεμελίωση και είχαν τοποθετηθεί τα αγκύρια προέκυπταν μικρές διαφορές στην γεωμετρία και τις θέσεις των υποστυλωμάτων ως προς την μελέτη. Οπότε η μόρφωση του φέροντος οργανισμού σε επίπεδο γεωμετρίας έγινε λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική αποτύπωση-θέση των δομικών στοιχείων αλλά διατηρώντας τις παραδοχές, τις διατομές και τις λεπτομέρειες συνδέσεων ακριβώς όπως περιγράφονταν στην υφιστάμενη μελέτη. Αντίστοιχα όλες οι συνδέσεις αγκυρώσεων τροποποίηθηκαν ώστε να είναι συμβατές με την αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης.

photoreal 1   photoreal 2   model

 4anchorage     beam connection    steel verification 

displacement verification    new connection


 

 

ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΣΚΕΛΕΤΟ

 • ΠΕΡΙΟΧΗ : ΠΑΤΡΑ
 • ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2006
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΕΛΕΤΗ & ΕΠΙΒΛΕΨΗ)
 • ΤΥΠΟΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ :   ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ  

Πρόκεται για μια από τις πρώτες απαιτητικές κατασκευές σε επίπεδο μελέτης η οποία ανατέθηκε στην STEELHOUSE. Η κατοικία αποτελούνταν από δυο ορόφους αλλά με πολυεπίπεδη διαρρύθμιση των επιμέρους χώρων. Ταυτόχρονα το αρχιτεκτονικό προέβλεπε μεγάλους χώρους με μεγάλα ανοίγματα στις όψεις. Το σύστημα κατασκευής ήταν αυτό που ακολουθεί η STEELHOUSE (Leightweight Steel Framing) με χρήση γαλβανισμένων διατομών πάχους <2mm και μόρφωση του φ.ο. ως φέρουσας τοιχοποιίας. 

Πέραν των μελετητικών δυσκολιών λόγω αρχιτεκτονικού η χρήση λεπτότοιχων γαλβανισμένων διατομών δεν καλύπτεται από τον EC3-1 και EC3-8 αλλά απαιτεί ιδίατερους υπολογισμούς και ελέγχους βάσει EC3-3 τόσο κατά τον έλεγχο επάρκειας των μελών όσο και κατά τον έλεγχο συνδέσεων τους. Η μοντελοποίηση έγινε αναλυτικά για κάθε διατομή που θα τοποθετούνταν στο έργο σε τρισδιάστατο προσομοίωμα ενώ έγινε ξεχωριστός υπολογισμός για τη μόρφωση σύνθετων διατομών από περισσότερα προφίλ προς ενίσχυση συγκεκριμένων θέσεων στο έργο. Όλες οι συνδέσεις υπολογιστηκαν με software το οποίο αναπτύχθηκε στο γραφείο μας ενώ παράλληλα υπολογίστηκαν και οι απαιτήσεις της αγκύρωσης καθώς και η μόρφωση διαφόρων ειδικών κατασκευαστικών λεπτομέρειών. Την κατασκευή του έργου, βάσει της τελικής στατικής μελέτης και των σχεδίων που παραδόθηκαν, ανέλαβε η STEELHOUSE η οποία και παρέδωσε το έργο πλήρως ολοκληρωμένο.

photo realistic   analysis model  plans 

sxedia agyrwsis  sxedia leptomereiwn  construction steel skeleton 

construction photo inside       final photo


 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΤΡΙΩΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ

 • ΠΕΡΙΟΧΗ : ΑΤΤΙΚΗ
 • ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2017
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (προ του 1984)
 • ΤΥΠΟΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ :   ΠΛΑΙΣΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ   

Το υφιστάμενο τριώροφο κτήριο με υπόγειο είχε κατασκευαστεί σε στάδια με το υπόγειο-ισόγειο το 1972, τον Α΄ όροφο το 1979 και τον Β΄ όροφο το 1982. Συνεπώς τον υπο μελέτη φέροντα οργανισμό συνδύαζονταν διαφορετικά υλικά και ποιότητες τους, διαφορετικές κατασκευαστικές πρακτικές, διαφορετικές μελέτες. Διαθέσιμα στοιχεία ξυλοτύπων/στατικής μελέτης υπήρχαν για ορισμένα επίπεδα αλλά η εικόνα δεν ήταν πλήρης. Βάσει αυτού έγινε έλεγχος του φορέα με μή καταστρεπτικούς ελέγχους για την εκτίμηση της αντοχής του σκυροδέματος και σκανάρισμα των δομικών στοιχείων για την αποτύπωση των οπλισμών τους.  Ο έλεγχος της στατικής επάρκειας του υφισταμένου ζητούνταν στα πλαίσια έκδοσης νέας οικοδομίκης άδειας προσθήκης ορόφου καθ' ύψος από μεταλλικό σκελετό.

Το υφιστάμενο κτήριο πέρα από το συνδυασμό διαφορετικών χρόνων κατασκευής που έπρεπε να ληφθούν υπόψη είχε ασύμμετρη γεωμετρία σε κάτοψη, ασύμμετρη κατανομή δυσκαμψίας καθ' ύψος, περιμετρικά μπαλκόνια, διαφορετικά αρχιτεκτονικά σχέδια για κάθε όροφο, κακή μόρφωση φέροντος οργανισμού (φυτευτά υποστυλώματα, έμμεσες στηρίξεις δοκών, κατάργηση δοκών/υποστυλωμάτων καθ' ύψος). Όλα τα παραπάνω γεωμετρικά δεδομένα συμπεριλήφθηκαν στο γραμμικό τρισδιάστατο στατικό μοντέλο. Ταυτόχρονα, συνδυάζοντας τα δεδομένα των υφιστάμενων σχεδίων ξυλοτύπων και των αποτελεσμάτων αποτύπωσης των οπλισμών δόθηκε αναλυτικά ο οπλισμός ράβδο-ράβδο κάθε δοκού και κάθε υποστυλώματος στο μοντέλο. Ο τελικός έλεγχος της επάρκειάς του φέροντος οργανισμού έγινε βάσει ΚΑΝ.ΕΠΕ. (Κανονισμός Επεμβάσεων) και ειδικότερα χρησιμοποιήθηκε τόσο η μέθοδος των τοπικών συντελεστών σεισμικής συμπεριφοράς, όσο και η πιο προχωρημένη μέθοδος της γραμμικής ανελαστικής ανάλυσης πλευρικών ωθήσεων (pushover).

photo       elegxos oplismwn     xylotypoi

montelopoiish oplismoy   m-theta check     model failure areas

P-d curve

 

  

Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in