ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ


Εξειδικευμένα πακέτα αναλύσεως και προσομοίωσης μας επιτρέπουν να έχουμε πολύπλοκα μοντέλα και δυνατότητες παραμετροποίησης τα οποία είναι απαραίτητα για εργασίες υψηλών απαιτήσεων ακρίβειας και ελέγχου. Σε συνδυασμό με custom πακέτα τα οποία έχουν αναπτυχθεί από τους μηχανικούς μας έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε δύσκολες και απαιτητικές εργασίες ανάλυσης - μελέτης  που δεν είναι συνήθως εφικτοί με "τυπικά" πακέτα αναλύσεως. Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες από τις δυνατότητες μοντελοποιήσης - επίλυσης που διαθέτει το γραφείο μας: 

 • Χωρικοί φορείς ακανόνιστης γεωμετρίας (π.χ. καμπύλοι - πολύγωνοι φορείς και στοιχεία).
 • Αναλυτική επίλυση σε επιφανειακά στοιχεία (π.χ. πλάκες, τοιχώματα).
 • Συνδυασμοί υλικών, διατομών, φερόντων οργανισμών, φορτίσεων ελεύθερα στο ίδιο προσομοίωμα.
 • Ανελαστικές αναλύσεις πλευρικών ωθήσεων (pushover).
 • Άναλύσεις μεγάλων μετακινήσεων (P-Δ).
 • Άναλύσεις σε στάδια ή από συγκεκριμένη αρχική κατάσταση.
 • Έλεγχους συνδετικών τεμαχίων και συνδέσεων ειδικής γεωμετρίας.
 • Αποτίμηση και έλεγχο φέρουσας ικανότητας.
 • Έλεγχο Στατικής Επάρκειας υφισταμένων κατασκευών.
 • Επιλογή και έλεγχο ενίσχυσης βλαμμένων κατασκευών.
 • Προεντεταμένα στοιχεία.
 • Μελέτες αλληλεπίδρασης εδάφους κατασκευής.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

Με ενδιαφέρει

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ


Εξειδικευμένα πακέτα αναλύσεως και προσομοίωσης μας επιτρέπουν να έχουμε πολύπλοκα μοντέλα και δυνατότητες παραμετροποίησης τα οποία είναι απαραίτητα για εργασίες υψηλών απαιτήσεων ακρίβειας και ελέγχου. Σε συνδυασμό με custom πακέτα τα οποία έχουν αναπτυχθεί από τους μηχανικούς μας έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε δύσκολες και απαιτητικές εργασίες ανάλυσης - μελέτης  που δεν είναι συνήθως εφικτοί με "τυπικά" πακέτα αναλύσεως. Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες από τις δυνατότητες μοντελοποιήσης - επίλυσης που διαθέτει το γραφείο μας: 

 • Χωρικοί φορείς ακανόνιστης γεωμετρίας (π.χ. καμπύλοι - πολύγωνοι φορείς και στοιχεία).
 • Αναλυτική επίλυση σε επιφανειακά στοιχεία (π.χ. πλάκες, τοιχώματα).
 • Συνδυασμοί υλικών, διατομών, φερόντων οργανισμών, φορτίσεων ελεύθερα στο ίδιο προσομοίωμα.
 • Ανελαστικές αναλύσεις πλευρικών ωθήσεων (pushover).
 • Άναλύσεις μεγάλων μετακινήσεων (P-Δ).
 • Άναλύσεις σε στάδια ή από συγκεκριμένη αρχική κατάσταση.
 • Έλεγχους συνδετικών τεμαχίων και συνδέσεων ειδικής γεωμετρίας.
 • Αποτίμηση και έλεγχο φέρουσας ικανότητας.
 • Έλεγχο Στατικής Επάρκειας υφισταμένων κατασκευών.
 • Επιλογή και έλεγχο ενίσχυσης βλαμμένων κατασκευών.
 • Προεντεταμένα στοιχεία.
 • Μελέτες αλληλεπίδρασης εδάφους κατασκευής.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

Με ενδιαφέρει

ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ

Τα εξειδικευμένα πακέτα προγραμμάτων που διαθέτουμε επιτρέπουν την προσομοίωση περίπλοκων και πολυσύνθετων φορέων.

analysis-capabilities

Δεν έχουμε περιορισμό όσον αφορά το πλήθος των υλικών, των πεπερασμένων στοιχείων (γραμμικών - επιφανειακών), της μορφής, θέσης, προσανατολισμού των διατομών, των φορτίσεων. Το μοντέλο δημιουργείται απευθείας στον τρισδιάστατο χώρο δουλεύοντας σε x,y,z συντεταγμένες για όλους τους κόμβους του και τα πεπερασμένα στοιχεία. 

Υπάρχεί δυνατότητα μεγάλης διακριτοποίησης ακόμα και σε γραμμικά πεπερασμένα μέλη αυτόματα από το πρόγραμμα. Κάθε πεπερασμένο στοιχείο στα άκρα του μπορεί να θεωρείται από πακτωμένο μέχρι και ελεύθερο για τις τρείς μετακινήσεις / τρείς στροφές. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα χρήσεως ελατηρίων στα άκρα των μελών με συγκεκριμένες δυσκαμψίες κατ' επιλογή του χρήστη. 

Μετά από την ανάλυση το κάθε επιμέρους στοιχείο ελέγχεται βάσει του είδους και του υλικού του ξεχωριστά από τα υπόλοιπα.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Για την αποτίμηση αντοχής υφιστάμενων κατασκευών και τον έλεγχο της στατικής τους επάρκειας το καλύτερο εργαλείο είναι οι ανελαστικές αναλύσεις. Φέροντες οργανισμοί από οπλισμένο σκυρόδεμα ή/και χάλυβα μπορούν να αναλυθούν και ανελαστικά με χρήση πλαστικών αρθρώσεων στα άκρα των γραμμικών μελών που προσομοιώνουν τα στοιχεία δοκών - υποστυλωμάτων.

Pushover results

Η ανελαστική ανάλυση σε αντίθεσή με την "κλασικές" και κατεξοχήν χρησιμοποιούμενες ελαστικές αναλύσεις διαφέρει στο ότι τα υλικά του φέροντος οργανισμού διεπονται από ένα διάγραμμα τάσεων - παραμορφώσεων το οποίο περιγράφει την συμπεριφορά τους πέρα από το όριο διαρροής τους (=ελαστική ανάλυση) και μέχρι την αστοχία τους λαμβάνοντας υπόψη την πλαστιμη συμπεριφορά τους. Συνεπώς δίδεται η δυνατότητα στα γραμμικά πεπερασμένα στοιχεία να ξεπεράσουν το όριο διαρροής τους και να συμπεριφερθούν ανελαστικά μέχρι και την αστοχία τους αναπτύσσοντας σημαντικές μετακινήσεις - στροφές βάσει του επιλεγμένου μοντέλου υλικού που τους ανατίθεται. Η ανελαστικότητα των δομικών στοιχείων συγκεντρώνεται στα άκρα τους όπου και περιγράφονται τα μοντέλα των πλαστικών αρθρώσεων κατάλληλης μορφής και τύπου ανάλογα με το εκάστοτε δομικό στοιχείο.

Με την ανελαστική ανάλυση πλέον συγκρίνουμε και ελέγχουμε όχι σε όρους δυνάμεων αλλά σε όρους μετακινήσεων, και μάλιστα με δυνατότητα να συμπεριλάβουμε φαινόμενα P-Δ, το προσομοίωμα. Η ανάλυση καταλήγει όταν πλέον το προσομοίωμα έχει γίνει μηχανισμός δηλαδή παραμορφώνεται ελεύθερα χωρίς την αύξηση των εφαρμοζόμενων δράσεων.

Retrofit sections

Ο καλύτερος τρόπος αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας μιας κατασκευής είναι η χρήση στατικών ανελαστικών αναλύσεων τύπου πλευρικών ωθήσεων (pushover) στις οποίες ασκούνται κατάλληλες πλευρικές δυνάμεις στο μοντέλο οι οποίες σταδιακά αυξάνονται και τελικά προκαλούν την πλήρη αστοχία του φορέα.  Κατά τη διαδικασία αυτή παρακολουθείται όλη η πορεία των αστοχιών στα μεμονομένα μέλη μέχρι την δημιουργία του μηχανισμού στον φορέα (πλήρης αστοχία) και επισημαίνονται όλες οι αδυναμίες του φέροντος οργανισμού, η διαθέσιμη πλαστιμότητά του αλλά και η μέγιστη διαθέσιμη αντοχή σε όρους τέμνουσας βάσης. Βάσει του μοντέλου αυτού μπορούμε να επιλέξουμε με ακρίβεια τα προβληματικά στοιχεία και τον τρόπο ενίσχυσης (π.χ. μανδύες, τοιχοπληρώσεις, FRP, μεταλλικά στοιχεία) και να ελέγξουμε με μια νέα ανάλυση την νέα ενισχυμένη κατάσταση.

Για επεμβάσεις - αποτιμήσεις φέρουσας ικανότητας χρησιμοποιείται το τελικό κείμενο του ΚΑΝ.ΕΠΕ. / Φεβρουάριος 2011 όπως τροποποίηθηκε για να είναι συμβατός με τους ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ

 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ - ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ

Ο έλεγχος των συνδέσεων πραγματοποίείται εντός του μοντέλου βάσει των παραμέτρων που δίδει ο χρήστης. Η σύνδεση εμφανίζεται με πλήρη ακρίβεια εντός του μοντέλου και μάλιστα δίδεται η δυνατότητα ενημέρωσης της δυσκαμψίας του μέλους στα άκρα του βάσει της επιλεγμένης διαμόρφωσης σύνδεσης.

Advaced-connections

3D conn


Για συνδέσεις ή διαμορφώσεις κόμβων περίπλοκης μόρφωσης υπάρχει η δυνατότητα ειδικής προσομοίωσης ολόκληρης της σύνδεσης συμπεριλαμβανομένων των μέσων σύνδεσης, των συνδετικών τεμαχίων και των διατομών που εμπλέκονται σε αυτή. Βάσει του αναλυτικού μοντέλου αναλύεται η συγκεκριμένη συνδεσμολογία και εκτιμάται η φέρουσα ικανότητά της αλλά και η παραμορφωσιακή - εντατική της καταπόνηση. 

Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in