Αν και ο νέος τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών προβλέπεται με νόμο του 2011, όπως εξηγούν πηγές που γνωρίζουν καλά το θέμα, μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί εξαιτίας αγκυλώσεων και καθυστερήσεων μεταξύ των υπηρεσιών με συνέπεια όλη η διαδικασία της έκδοσης των οικοδομικών αδειών να γίνεται με τον κλασικό τρόπο: δηλαδή την υποβολή φακέλων με την παρουσία μηχανικών στις υπηρεσίες δόμησης.

Πλέον όλα τα δικαιολογητικά και οι μελέτες για την έκδοση οικοδομικής άδειας θα υποβάλλονται και θα διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά.

ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

  • Το σύστημα θα δέχεται αιτήσεις και όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά και μελέτες.

  • Η αίτηση θα εισάγεται σε ροή ελέγχου στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης. Οι υπάλληλοι θα κάνουν τον έλεγχο - και θα διατυπώνουν τις παρατηρήσεις τους - ηλεκτρονικά και θα ενημερώνεται ο υπεύθυνος μηχανικός σε πραγματικό χρόνο.

  • Ολη η διαδικασία ελέγχου, το ιστορικό των μεταβολών και ο φάκελος θα τηρούνται ηλεκτρονικά και θα είναι διαθέσιμα στον μηχανικό, στον ιδιοκτήτη, στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης και στο υπουργείο Περιβάλλοντos.

  • Υπάρχει πρόβλεψη και για διαβίβαση στοιχείων σε απάντηση αιτημάτων από άλλες εκτός των υπηρεσιών δόμησης υπηρεσίες, για την παράλληλη αναζήτηση τυχόν πρόσθετων εγκρίσεων. Επιπλέον, τόσο οι μηχανικοί όσο και οι υπάλληλοι των υπηρεσιών δόμησης αλλά και οι ιδιοκτήτες θα έχουν τη δυνατότητα, μέσω ειδικού κωδικού πρόσβασης, να παρακολουθούν όλη τη διαδικασία έκδοσης της οικοδομικής άδειας.

  •  Ο προσδιορισμός του ελεγκτή δόμησης θα γίνεται ηλεκτρονικά, από τη λίστα των μηχανικών που έχουν διαπιστευθεί στο ΥΠΕΚΑ, για όλες τις περιοχές της χώρας προκειμένου να κάνουν τις προβλεπόμενες αυτοψίες κατά τη διάρκεια ανέγερσης μιας οικοδομής.

Mε το νέο σύστημα δίνεται η δυνατότητα να ολοκληρώνεται όλη η διαδικασία -της έκδοσης μιας οικοδομικής άδειας χωρίς να υπάρχει επαφή του μηχανικού και των υπαλλήλων. Με τον τρόπο αυτόν μειώνονται οι πιθανότητες για αθέμιτες συναλλαγές μεταξύ πολιτών, μηχανικών και υπηρεσιακών παραγόντων. Επιπλέον θα μπορεί να γίνεται πλήρης τεκμηρίωση στην περίπτωση που υπάρχει καθυστέρηση στην έκδοση μιας οικοδομικής άδειας. Για πρώτη φορά θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν χαμηλού κόστους εργαλεία, με ταυτόχρονη δυνατότητα κάλυψης μεγάλων περιοχών, για την ουσιαστική καταπολέμηση της αυθαίρετης δόμησης τόσο από τις υπηρεσίες δόμησης όσο και από τις κεντρικές υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Το νέο σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών υλοποιείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (TEE) με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο του έργου της Ψηφιακής Ταυτότητας Κτιρίου.

Σημειώνεται ότι από τη νέα χρονιά θα υπάρχει ίδια βάση δεδομένων τόσο για το ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης οικοδομικής άδειας, όσο και με την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων - πρόκειται για μια ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία που αφορούν τα κτίρια - η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία από τον Φεβρουάριο του 2015.

Η τελική άδεια θα εκδίδεται μετά την πιστοποίηση και τον έλεγχο της πληρότητας των στοιχείων και μελετών που έχουν υποβληθεί από τον ιδιοκτήτη και τον εξουσιοδοτημένο αρμόδιο μηχανικό.

Σύμφωνα με πηγές του ΥΠΕΚΑ, τα συνδεδεμένα ηλεκτρονικά συστήματα - ηλεκτρονικός τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών, Ηλεκτρονική Ταυτότητα - αλλά και το ψηφιακό υπόβαθρο που υπάρχει από το Κτηματολόγιο - το οποίο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το 2020 - θα δημιουργήσουν ένα ηλεκτρονικό δίχτυ πάνω από τα κτίρια. Αυτό θα έχει ως συνέπεια, όπως λένε, σε λίγο καιρό όλες οι υπηρεσίες με το πάτημα ενός κουμπιού να έχουν πλήρη εικόνα της δόμησης σε όλη τη χώρα.

Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in