ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΗ 2017 Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΔΩ Ενημέρωση (20 Νοεμβρίου 2017) :

 

Από 6/11/2017 τέθηκε σε λειτουργία η αναβαθμισμένη πλατφόρμα του ΤΕΕ για την ένταξη ακινήτων στον ν.4495/17. Η αναζήτηση δηλώσεων υπαγωγής στους ν. 4014/11 και ν. 4178/13 γίνεται μέσα από την ίδια εφαρμογή. Σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΚΥΑ 27454/2631 (ΦΕΚ 3976/14-11-17), ισχύουν τα εξής:

 • Δηλώσεις υπαγωγής στον ν. 4178/13 δύνανται να ολοκληρωθούν χωρίς να μεταφερθούν στον ν. 4495/17, εντός προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του ν. 4495/17. Το χρονικό αυτό διάστημα, το σύστημα θα είναι σε πλήρη λειτουργία υπό τις προϋποθέσεις του ν. 4178/13, προκειμένου να υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να περαιωθεί η διαδικασία υπαγωγής στον ν.4178/13.
 • Δηλώσεις υπαγωγής στον ν.4178/13 για τις οποίες δεν υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένης τυχόν Μελέτης στατικής επάρκειας και Τεχνικής έκθεσης ΗΜ, και δεν οριστικοποιηθούν, εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του ν. 4495/17, θα πρέπει να μεταφερθούν στις διατάξεις του ν. 4495/17.
 • Δηλώσεις υπαγωγής στον ν. 4014/11, περαιωμένες και μη, δύναται να μεταφερθούν στις διατάξεις του ν. 4495/17 εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Η μεταφορά γίνεται αρχικά στον ν. 4178/13, με υποχρέωση μεταφοράς στον ν. 4495/17.
 • Από την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ (14-11-2017), δεν γίνονται πλέον δεκτές πληρωμές που πραγματοποιούνται με κωδικούς δηλώσεων του ν. 4014/11.
 • Ενημέρωση (23 Ιουλίου 2013) :


  ΑΡΧΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΞΑΝΑΝΟΙΓΕΙ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΝΕΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

  Κατόπιν της ψήφισης του νέου Νόμου για την Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης με αριθ.4178/13 (ΦΕΚ 174 /Α/13), το ΥΠΕΚΑ ενημερώνει ότι στις 2-9-13 θα λειτουργήσει το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης του ΤΕΕ, οπότε και θα είναι δυνατή η υποβολή νέων δηλώσεων αυθαιρέτων στο Νόμο 4178/13, η μεταφορά των δηλώσεων του Ν.4014/11 στο νέο Νόμο μετά από σχετική αίτηση, καθώς και η εκτέλεση των λοιπών διαδικασιών της υπαγωγής που αφορούν τις πληρωμές και την χορήγηση των αντίστοιχων βεβαιώσεων.

   

   


  Ενημέρωση (17 Ιουλίου 2013) :

   

  ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΙΠΤΩΣΕΙΣ : 

  • Νομιμοποιούνται αυθαίρετα, τα οποία βρίσκονται σε χώρους αρμοδιότητας της Κτηματικής Υπηρεσίας έπειτα από έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Η γενική κατεύθυνση του νόμου είναι πάντως ότι εξαιρούνται της νομιμοποίησης αυθαίρετα τα οποία βρίσκονται σε προστατευόμενες περιοχές (δάση, αιγιαλούς κ.α.).
  • Τακτοποιούνται αυθαίρετα σε δημόσιες εκτάσεις, εφόσον πρόκειται για πρώτη κατοικία και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου έχει υποβάλει αίτηση εξαγοράς.
  • Επιτρέπεται η διατήρηση αυθαίρετων κατασκευών με εντολή υπουργού πέραν του χρόνου που ορίζει ο νόμος, ενώ δίνεται η δυνατότητα να εκτελεστούν σε αυτά οικοδομικές εργασίες.
  • Υπάγονται στο νόμο και αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις «που πραγματοποιήθηκαν σε εκτάσεις για τις οποίες δεν έχουν καθοριστεί ή αναθεωρηθεί καθ' οποιονδήποτε τρόπο οι χρήσεις γης τα τελευταία 25 έτη», κατά παρέκκλιση των λοιπών διατάξεων.
  • Ισχύουν ευνοϊκές ρυθμίσεις για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων, που ξεπερνούν καθ' ύψος την κορυφογραμμή εφόσον έχουν χτιστεί ώς τα τέλη του 2003.
  • Τακτοποιούνται για μια διετία παράνομες προσωρινές κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους και στον αιγιαλό, όπως επίσης αυθαίρετες εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες σε μονάδες ιχθυοκαλλιεργειών.
  • Τακτοποιούνται για μια διετία αυθαίρετες κατασκευές σε ρέματα και παρόχθιες ζώνες στις παραμεθόριες περιοχές των περιφερειακών ενοτήτων Ξάνθης, Ροδόπης και Εβρου.
  • Στις ειδικές ρυθμίσεις για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων περιλαμβάνονται, ακόμη, αυθαίρετα στον αιγιαλό όταν προϋφίστανται της οριοθέτησης του παλαιού αιγιαλού και εκκρεμεί δικαστική απόφαση για την εξαίρεσή τους. Επίσης αυθαίρετες κατασκευές εντός αρχαιολογικών χώρων, αν κατασκευάστηκαν πριν από την ανακήρυξη της αρχαιολογικής ζώνης. Τέλος, σε ιστορικούς τόπους ή τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, αν το αυθαίρετο κατασκευάστηκε σε εποχή που δεν απαγορεύονταν οι οικοδομικές εργασίες.

  ΘΕΣΠΙΖΕΤΑΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΗΣ 

  Ως μια ηλεκτρονική διαδικασία καταγραφής και διαχείρισης άυλων δικαιωμάτων περιγράφεται στο σχέδιο νόμου η Τράπεζα Γης, η οποία αναμένεται να λύσει τον γόρδιο δεσμό των οικοδομικών συνεταιρισμών, να αξιοποιήσει τίτλους μεταφοράς συντελεστή δόμησης και να προχωρήσει σε αγορά και ανταλλαγή εκτάσεων με σκοπό τη δημιουργία ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων.Ειδικότερα μέσω της Τράπεζας Γης ο αρμόδιος φορέας, μεταξύ άλλων, θα μπορεί:

  • Να προβαίνει σε αγορά τίτλων δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης (υπολογίζονται σε περισσότερους από 400.000), ιδίως από περιοχές όπου υφίσταται πολεοδομική επιβάρυνση.
  • Να μεταβιβάζει αποκτηθέντες τίτλους δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης σε ακίνητα όπου υφίστανται πολεοδομικές παραβάσεις ή σε ωφελούμενα ακίνητα, εντός ζωνών συγκέντρωσης δικαιώματος δόμησης.
  • Να προχωρεί ταυτόχρονα σε αγορά και πώληση του δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης ακινήτων τα οποία δεν ανήκουν στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με σκοπό τη δημιουργία ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων καθώς και υπόγειων και υπέργειων χώρων στάθμευσης, σε περιοχές όπου υπάρχει υπέρμετρη πολεοδομική επιβάρυνση.
  • Να προβαίνει σε αγορά ακινήτων ή τμημάτων αυτών, ιδιοκτησίας οικοδομικών συνεταιρισμών ή ενώσεων οικοδομικών συνεταιρισμών που βρίσκονται (ολόκληρη η έκτασή τους ή μέρος της) εντός ιδιωτικών δασικών εκτάσεων, με σκοπό τη δημιουργία τίτλων δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης. Αυτούς τους τίτλους θα παραχωρεί έναντι ανταλλάγματος στον συνεταιρισμό ή στην ένωση, εντός ακινήτων που χαρακτηρίζονται ακίνητα υποδοχής συντελεστή δόμησης οικοδομικών συνεταιρισμών.

  Οι κατηγορίες ακινήτων για τα οποία μπορούν να εκδοθούν τίτλοι δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, είναι:

  1. Θεσμοθετημένοι ή χαρακτηρισμένοι κοινόχρηστοι χώροι σε περιοχές εγκεκριμένων σχεδίων πόλης, οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να αποζημιωθούν από τους δήμους ώστε να αποδοθούν στην κοινή χρήση.
  2. Υπολειπόμενοι συντελεστές δόμησης διατηρητέων κτηρίων, οικοπέδων αρχαιολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος και λοιπών κτιρίων.
  3. Πρώην στρατόπεδα τα οποία αποδίδονται σε κοινή χρήση.
  4. Κτίρια ιδιοκτησίας του Δημοσίου που πρόκειται να αποσυρθούν.
  5. Δημόσιες εκτάσεις ή παλιές υποδομές που συνορεύουν με εγκεκριμένα σχέδια πόλης και παραμένουν εκτός σχεδίου προκειμένου να περιοριστεί η δόμηση.
  6. Παλαιές ή εγκαταλειμμένες τουριστικές και βιομηχανικές μονάδες σε εκτός σχεδίου περιοχές.
  7. Περιοχές υλοποιημένης ή θεσμοθετημένης δόμησης όπου υπάρχει περιβαλλοντική υστέρηση στο ισοζύγιο και χρειάζεται ανάσχεση της δόμησης.
  8. Ακίνητα για τα οποία ισχύουν απαγορεύσεις δόμησης από δημόσιες παρεμβάσεις.
  9. Ακίνητα οικοδομικών συνεταιρισμών τα οποία βρίσκονται, εν όλω ή εν μέρει, εντός δασικών εκτάσεων.


  ΕΥΝΟΙΚΟΤΕΡΟ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

  Προβλέπονται ευνοϊκότεροι όροι πληρωμής των προστίμων αυθαιρέτων, μέσω εκπτώσεων και πολλών δόσεων.

  • Δυνατότητα να καθορίζει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης το σχήμα εξόφλησης, σύμφωνα με τις οικονομικές του δυνατότητες, σε βάθος χρόνου συνολικά έως 60 μηνών, δηλαδή πενταετίας.
  • Οι 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις που ορίζει ο ισχύων νόμος για τις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων (ν. 4014/11) γίνονται 10 εξαμηνιαίες, όχι κατ' ανάγκην ισόποσες δόσεις, με προϋπόθεση την ελάχιστη καταβολή 5% του προστίμου ανά εξάμηνο.
  • Προβλέπονται σημαντικές εκπτώσεις των προστίμων από 20% έως 80% για ειδικές κατηγορίες κοινωνικών ομάδων, όπως ΑμεΑ, ανάπηροι, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, παλιννοστούντες.

   

  ΕΥΝΟΙΚΟΤΕΡΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ

  Το νέο νομοσχέδιο, έναντι της αναστολής για 30 χρόνια, που ισχύει μέχρι τώρα με το νόμο για τις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, προβλέπει οριστική εξαίρεση από την καταδάφιση και δυνατότητα δικαιοπραξιών επί του ακινήτου (μεταβίβαση, ενοικίαση κ.λπ.) ως εξής:

  • Για όλες τις αυθαίρετες κατασκευές προ του 1975 με πρόστιμο 500 ευρώ.
  • Για τα αυθαίρετα προ του 1983 με μεγάλη έκπτωση της τάξης του 85% επί του κανονικού προστίμου, δηλαδή για τυπικά αυθαίρετα 100 έως 120 τετραγωνικών μέτρων, με πρόστιμο από 1.000 έως 5.000 ευρώ, ανάλογα με την τιμή ζώνης του ακινήτου.
  • Για όλες τις μικροπαραβάσεις σε ακίνητα που έχουν ανεγερθεί με οικοδομική άδεια, όπως πέργκολες, μπάρμπεκιου, διαφορετική διαμερισματοποίηση ορόφου κ.λπ., με εφάπαξ πρόστιμο 500 ευρώ για όλες τις υπερβάσεις, ενώ μέχρι τώρα ίσχυε ξεχωριστό πρόστιμο, για κάθε μία από αυτές.
  • Για αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης με παραβίαση μέχρι 40% κάλυψης και δόμησης και μέχρι 20% ύψους σε σύγκριση με την οικοδομική άδεια, με κανονικό πρόστιμο για τα ακίνητα μετά το 2003, ενώ το πρόστιμο μειώνεται κατά 20% όταν πρόκειται για ακίνητα που ανεγέρθηκαν το διάστημα 1983 έως 2003.
  • Εξαίρεση από την κατεδάφιση για 30 χρόνια για αυθαίρετα που έχουν ανεγερθεί χωρίς οικοδομική άδεια, ή καθ' υπέρβασιν της οικοδομικής τους άδειας με παραβίαση άνω του 40% της κάλυψης και μέχρι 20% του ύψους σε σύγκριση με την οικοδομική άδεια, όπως επίσης για πρόχειρες κατασκευές και αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις σε παραδοσιακούς οικισμούς.

  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

  Για την εξαίρεση από την κατεδάφιση είναι προϋπόθεση τα ακίνητα που θα υπάγονται στις νέες ρυθμίσεις να δηλωθούν και στη νέα ηλεκτρονική εφαρμογή, που θα αποτελεί την «ταυτότητα του κτηρίου», στην οποία θα καταχωρίζει ιδιώτης μηχανικός φωτογραφίες, τεχνική έκθεση και τα στοιχεία του ακινήτου. Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ τόνισε ότι εντός 10 ημερών θα δοθεί στη δημοσιότητα το Προεδρικό Διάταγμα, που θα προβλέπει την εφαρμογή του νέου θεσμού, της ηλεκτρονικής ταυτότητας των κτηρίων.


  ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

  Όσοι έχουν ήδη υπαχθεί στις δύο προηγούμενες ρυθμίσεις για τα αυθαίρετα (4014/11 και 3843/10), για παραβάσεις οι οποίες με το νέο σχέδιο νόμου εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης, αρκεί η ηλεκτρονική υπαγωγή στην Ταυτότητα Κτηρίων ατελώς για να εξασφαλίσουν εφάπαξ το ακίνητό τους. Για όσους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων έχουν ήδη καταβάλει το πρόστιμο και εφ' όσον είναι μεγαλύτερο από αυτό που προβλέπεται, με βάση τη νέα ρύθμιση, η επιστροφή της διαφοράς θα γίνει μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ.


  ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ 

  • Κατασκευές μετά την 28 Ιουλίου 2011 (έναρξη εφαρμογής του Ν.4014-2011) όπως αποδυκνύεται από εγκεκριμένες αεροφωτογραφίες του Υπουργείου.
  • Σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου δεν έχει συντελεστεί η αναγκαστική απαλλοτρίωση. Ωστόσο, δεν αίρεται το κύρος και η διαδικασία της απαλλοτρίωσης.
  • Εντός παρόδιας στοάς.
  • Εντός ζώνης διεθνών, εθνικών, επαρχιακών ή δημοτικών ή κοινοτικών οδών  διάστασης ποσοστού 50% των οριζομένων από τη νομοθεσία περί μέτρων για την ασφάλεια υπεραστικής συγκοινωνίας.
  • Στον αιγιαλό. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις  εντός του παλαιού αιγιαλού εφόσον προϋφίστανται της σχετικής οριοθέτησης του παλαιού αιγιαλού. Δεν αίρεται το κύρος και η διαδικασία της απαλλοτρίωσης από το δημόσιο.
  • Στη ζώνη παραλίας. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που σωρευτικά  δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση και οι αυθαίρετες κατασκευές, ή χρήσεις, προϋφίστανται της σχετικής οριοθέτησης της ζώνης. Δεν αίρεται το κύρος και η διαδικασία της απαλλοτρίωσης.
  • Στη ζώνη Α αρχαιολογικού χώρου.
  • Σε αρχαιολογικό χώρο εκτός ζώνης Α καθώς και σε ιστορικό τόπο, ιστορικό διατηρητέο οικισμό και περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, μόνον αν απαγορευόταν η εκτέλεση κάθε οικοδομικής εργασίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης.
  • Σε επικινδύνως ετοιμόρροπο κτίριο
  • Εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού και εντός απόστασης 20 μέτρων από τον άξονα διέλευσης αγωγών μεταφοράς υψηλής τάσης ρεύματος άνω των 150 KW.
  • Σε παραδοσιακό οικισμό, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 12 του σχεδίου νόμου για τις πρόχειρες αυθαίρετες κατασκευές.
  • Σε ρέμα και κρίσιμη παράκτια ζώνη, αν απαγορευόταν η εκτέλεση κάθε οικοδομικής εργασίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής ή η χρήση.
  • Σε δάσος, σε δασική ή αναδασωτέα έκταση.
  • Σε δημόσιο κτήμα.
  • Σε κηρυγμένο διατηρητέο κτίριο, επιτρέπεται η υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων υπό όρους.
  • Σε κτίριο που είναι αρχαιολογικό  μνημείο  ή κηρυγμένο νεότερο μνημείο κατά τις διατάξεις του ν.3028/2000 (Α' 153).
  • Σε κτίριο για το οποίο έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση κατεδάφισης ή απομάκρυνσης
  • Όσα αυθαίρετα βρίσκονται πάνω από το όριο της κορυφογραμμής.

   

  ΕΞΤΡΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 

  Πρώτη φορά το κράτος καθιερώνει κατηγορίες αυθαιρέτων με βάση τη βαρύτητα της αυθαιρεσίας και την επίπτωσή τους στο περιβάλλον, σε συνδυασμό με το χρόνο κατασκευής τους, αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο να προβλεφθούν κίνητρα, ενδεχομένως συμψηφισμού ενός μέρους του προστίμου με τις δαπάνες, για εργασίες ενεργειακής βελτίωσης και στατικής ενίσχυσης των αυθαιρέτων, που θα υπαχθούν στις νέες ρυθμίσεις νομιμοποίησης.

   

  Οι εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου όσο και ο νομικός σύμβουλος Κ. Καρατσώλης τόνισαν ότι θα υπάρξει «κόκκινη γραμμή» για τα αυθαίρετα που ανεγέρθηκαν μετά τον Ιούλιο του 2011, δηλαδή μετά τις νομοθετικές ρυθμίσεις τακτοποίησης, μέσω αεροφωτογραφιών, που θα επικαιροποιηθούν ώστε να εντοπίζονται οι παραβάτες αμέσως μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος δηλώσεων του ΤΕΕ.

  Επίσης θα ισχύσουν αυστηρές ποινές και υψηλά πρόστιμα για όσους παρανομήσουν ή δεν ενταχθούν στις ρυθμίσεις του νέου νόμου, καθώς επίσης ότι θα συνεχιστεί το πρόγραμμα κατεδαφίσεων κραυγαλέων αυθαιρέτων.


Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in