1. Μεταβιβάστηκε η σχετική αρμοδιότητα με νόμο από τους αιρετούς περιφερειάρχες, στους διορισμένους περιφερειάρχες ώστε να μην υποκύπτουν στις λεγόμενες πιέσεις πολιτικού κόστους.
  2. Σε συνεργασία με τις Κτηματικές Υπηρεσίες και τα δασαρχεία ξεκίνησε η καταγραφή των πρώτων 3.305 κατεδαφιστέων αυθαιρέτων και συνεχίζεται σε ενιαία βάση δεδομένων. Στη διάρκεια της καταγραφής συμπληρώνονται τα απαραίτητα στοιχεία, όπως το ΑΦΜ του αυθαιρετούντος, οι γεωγραφικές συντεταγμένες του αυθαιρέτου, η τελεσιδικία κ.ά.
  3. Εντοπισμός περιοχών όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση αυθαιρέτων για οργανωμένες επιχειρήσεις κατεδάφισης. Εγινε με εφαρμογή στατιστικού πακέτου τύπου «spss».
  4. Καθορίστηκε «point system» των αυθαιρέτων, δηλαδή ιεράρχηση των κατεδαφίσεων με βάση 9 συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία αφορούν την επιβάρυνση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος, το είδος της κατασκευής.
  5. Εκτίμηση του κόστους των κατεδαφίσεων αυθαιρέτου με αντικειμενικό προσδιορισμό, ο οποίος γίνεται είτε με τη χρήση των τιμολογίων που ακολουθούνται στα δημόσια έργα (αναλυτικό τιμολόγιο οικοδομικών εργασιών και έργων οδοποιίας) είτε με τη σύνταξη νέων πρωτοκόλλων εργασιών.
  6. Διασφάλιση πιστώσεων από το υπουργείο Οικονομικών. Από την αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, έχουν ήδη εγκριθεί για την εφαρμογή του σχεδίου κατεδαφίσεων 2,9 εκατομμύρια ευρώ.
  7. Επί τόπου αυτοψία και επικαιροποίηση του πρωτοκόλλου κατεδάφισης προβλέπεται για όλα τα αυθαίρετα που μπαίνουν στο στόχαστρο της νέας πανελλαδικής επιχείρησης.

Εν τω μεταξύ οι κατεδαφίσεις συνδυάζονται με την επιχειρησιακή ετοιμότητα των αποκεντρωμένων διοικήσεων περιφερειών της χώρας. Ενόψει των κατεδαφίσεων, ασφαλείς πληροφορίες μάς αναφέρουν ότι το σχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, ως προκαταρκτικές ενέργειες, θα προβλέπει:

  • Διακοπή της σύνδεσης των υπό κατεδάφιση κτηρίων με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (φως, νερό, ηλεκτρικό κ.λπ.).
  • Ενημέρωση του ιδιοκτήτη να αδειάσει το ακίνητο εντός ρητής προθεσμίας και ακολούθως κινητοποίηση ιδιωτών μεταφορέων, που θα μεταφέρουν τις οικοσκευές, με χρέωση του ιδιοκτήτη της δαπάνης μεταφοράς και αποθήκευσης.
  • Ενημέρωση του ιδιοκτήτη εντός ρητής προθεσμίας να κατεδαφίσει ο ίδιος και να διαχειριστεί τα υλικά εκσκαφής και ακολούθως ενεργοποίηση των συνεργείων κατεδάφισης που θα πληρώσει το Δημόσιο, καταλογίζοντας στον ιδιοκτήτη να πληρώσει τη σχετική δαπάνη στην Εφορία.

Εν τω μεταξύ, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, είναι έτοιμη να προχωρήσει σε άμεσες κατεδαφίσεις συνολικά 1.209 αυθαιρέτων


Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in