Στη συγκεκριµένη Υπουργική Απόφαση, η οποία είναι απαραίτητη για την εφαρµογή του Ν. 4030/2011 «Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόµησης και Ελέγχου των Κατασκευών», περιγράφονται ο αριθµός των ελέγχων που απαιτούνται για κάθε κατηγορία και είδος έργων και εργασιών δόµησης, το είδος και το αντικείµενο του ελέγχου ανά στάδιο και κατηγορία, ο τρόπος ορισµού του ελεγκτή δόµησης, καθώς και η διαδικασία ελέγχου που πρέπει να ακολουθηθεί. Ειδικότερα  η συγκεκριµένη απόφαση είναι ερµηνευτική του νόµου για τον νέο τρόπο έκδοσης αδειών δόµησης ο οποίος αυστηροποιεί και κάνει υποχρεωτικούς τους ελέγχους στα οικοδομικά έργα κάθε τύπου προκειμένου να υπάρξει η τελική έγκριση της οικοδομικής άδειας. 

Ο αριθµός των ελέγχων καθορίζεται ως εξής:

  1. Ένας έλεγχος (τελικός) για εργασίες δόµησης σε υφιστάµενα κτίρια (ανεξαρτήτως της επιφάνειας και της χρήσης τους) για τις οποίες απαιτείται έκδοση άδειας δόµησης, προσθήκες καθ΄ ύψος σε υφιστάµενο κτίριο, εργασίες κατεδαφίσεων και περιτοιχίσεων.
  2. Δύο έλεγχοι (αρχικός και τελικός) για εργασίες δόµησης νέου κτιρίου, συνολικής επιφάνειας έως 2.000 τ.µ., προσθήκες κατ΄ επέκταση σε υφιστάµενο κτίριο, συνολικής επιφάνειας έως 2.000 τ.µ. και προκατασκευασµένα κτίρια.
  3. Τρεις έλεγχοι (αρχικός, ενδιάµεσος και τελικός) για εργασίες δόµησης νέου κτιρίου ή προσθήκης κατ΄ επέκταση σε υφιστάµενο κτίριο (συνολικής επιφάνειας µεγαλύτερης των 2.000 τ.µ.) και εργασίες δόµησης νέου κτιρίου ή προσθήκης κατ΄ επέκταση σε υφιστάµενο κτίριο µε χρήσεις εκπαίδευσης, συνάθροισης κοινού (π.χ. µουσεία, θέατρα κ.ά.), υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, σωφρονισµού, εµπορίου, γραφείων, βιοµηχανίες και πρατήρια υγρών καυσίµων.

Οι έλεγχοι κάθε σταδίου θα διενεργούνται από διαφορετικό ελεγκτή δόµησης.

Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in