Η θεσμοθέτηση του Κανονισμού Επισκευών - Ενισχύσεων έρχεται να καλύψει την ανάγκη για  αντισεισμική θωράκιση του παλαιότερου κτιριακού αποθέματος  της χώρας που έχει σχεδιασθεί και κατασκευασθεί με παρωχημένους αντισεισμικούς κανονισμούς (προ του 1985)  ή ακόμη και χωρίς αντισεισμικούς κανονισμούς. Το σχετικώς νέο αυτό αντικείμενο των επεμβάσεων, κυρίως λόγω της δυσκολίας του, μέχρι σήμερα δεν καλυπτόταν κανονιστικά στη χώρα μας (αλλά και διεθνώς).  Η σύνταξη του κανονισμού ξεκίνησε το 2001 και ολοκληρώθηκε το 2011 από επιστημονικές επιτροπές υπό την αιγίδα του ΟΑΣΠ.

H Ελλάδα είναι εξαιρετικά σεισμογενής χώρα που συγκεντρώνει  το 50% της σεισμικής ενέργειας που εκλύεται στην Ευρώπη. Η αντισεισμική θωράκιση των παλαιοτέρων κτιρίων, δηλαδή αυτών που έχουν κατασκευαστεί χωρίς αντισεισμικούς κανονισμούς ή  με παλαιότερους  αντισεισμικούς κανονισμούς, αποτελεί στόχο πρώτης προτεραιότητας, προκειμένου να μειωθούν οι καταστροφικές επιπτώσεις των σεισμών. Ο  ΚΑΝΕΠΕ  έρχεται να καλύψει την απουσία μέχρι σήμερα κανονιστικού πλαισίου για τη προσεισμική ενίσχυση κτιρίων και αποτελεί το πρώτο και σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του οικιστικού πλούτου στη χώρα μας.

 

Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in