"Ευνοικές αλλαγές του συντελεστή δόμησης, μείωση της εκτός σχεδίου δόμησης, μεγαλύτερους όγκους, μειώσεις στις καλύψεις, συνενώσεις οικοπέδων και, ενσωμάτωση των ημιυπαιθριων στον συντελεστή δόμησης είναι μερικές μόνο από τις αλλαγές που φέρνει ο νέος Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΓΟΚ) που προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος". Αυτά αναφέρονται σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα», του δημοσιογράφου Προκόπη Γιόγιακα, με πρωτοσέλιδο τίτλο «Αλλάζουν όλα στην οικοδομή». Σε ανάλογο δημοσίευμα με τίτλο «οι αλλαγές στη δόμηση με τον νέο ΓΟΚ του υπ. Περιβάλλοντος», του δημοσιογράφου Γιώργου Λιάλιου  προέβη και η εφημερίδα Καθημερινή».

Ο νέος κανονισμός δεν φέρνει ριζική επανάσταση στον τρόπο δόμησης στη χώρα μας, αλλά πολλές επιμέρους αλλαγές στον ισχύοντα Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό (ΓΟΚ). 

Παραμένουν οι έννοιες του συντελεστή δόμησης, του συντελεστή όγκου, της αρτιότητας και της κάλυψης του οικοπέδου ως βασικά στοιχεία που καθορίζουν τον τρόπο οικοδόμησης. Ωστόσο επιτρέπεται παρέκκλιση από τη νομοθεσία για όλα τα «ειδικά κτίρια δημοσίου ενδιαφέροντος» (και όχι μόνο σχολεία, νοσοκομεία και προνοιακά όπως στο παρελθόν).

Αναλυτικά σύμφωνα με τα δημοσιεύματα κάποιες από τις προβλεπόμενες αλλαγές αλλά και κύρια σημεία του νέου ΓΟΚ έχουν ως εξής: 

O «νέος ΓΟΚ» θα λειτουργήσει «συνδυαστικά» με τον νέο τρόπο έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, ο οποίος έχει ήδη θεσμοθετηθεί αλλά και το Προεδρικό Διάταγμα για τις «Κατηγορίες και το Περιεχόμενο των Χρήσεων Γης»

 • Διπλασιασμό των ημιυπαίθριων χώρων, αύξηση αλλά όχι απελευθέρωση του ανώτατου ύψους των κτιρίων και μείωση του συντελεστή δόμησης στα εκτός σχεδίου οικόπεδα. 
 • Κίνητρα για συνενώσεις οικοπέδων, όπως η παροχή «μπόνους» επιπλέον συντελεστή. Και για «αποσύρσεις» κτιρίων, γενναίες φοροαπαλλαγές, με την προϋπόθεση ότι τμήμα του ακινήτου θα δίνεται σε δημόσια χρήση. 
 • Προστίθεται επίσης (εκτός συντελεστή) η υποχρέωση δημιουργίας κλειστού χώρου συλλογής απορριμμάτων.
 • Αυξάνονται τα τετραγωνικά που μπορεί κάποιος να χτίσει με βάση τα σημερινά δεδομένα, μέσα από μια σειρά επιμέρους ρυθμίσεων. Για παράδειγμα, οι ημιυπαίθριοι αυξάνονται από 20% σε 40%, χωρίς περιορισμό διαστάσεων. Επίσης αυξάνονται τα τετραγωνικά που μπορούν να καταλαμβάνουν τα κλιμακοστάσια (έως 25 τ.μ. ανά όροφο).
 • Τα υπόγεια παραμένουν εκτός συντελεστή, ενώ δίνεται δυνατότητα για στεγασμένους χώρους στάθμευσης και εκτός του περιγράμματος του κτιρίου.
 • Υπάρχει πρόθεση να μην προσμετρούνται στον συντελεστή πατάρια και σοφίτες μέχρι 30% της επιφάνειας ορόφου εκτός κοινοχρήστων χώρων.
 • Τα τετραγωνικά της κατοικίας «τσιμπούν» λίγο και από τους τοίχους, καθώς δεν προσμετρείται στον συντελεστή η θερμομόνωση, η επιφάνεια παθητικών ηλιακών και φωτοβολταϊκών συστημάτων.
 • Πριμοδοτείται ο συντελεστής όγκου (μέσα στον οποίο μπορεί να αναπτυχθεί το κτίριο).
 • Δεν δίνεται ένας νέος κανόνας αρτιότητας (είναι προς συζήτηση), αλλά διατηρούνται οι παρεκκλίσεις με ελάχιστο όριο τα 750 τ.μ. Τα κτίρια κοινής ωφελείας και τα γεωργικά δεν θα χρειάζονται προϋποθέσεις αρτιότητας.
 • Η μείωση της εκτός σχεδίου δόμησης για κατοικίες με τον προτεινομενό συντελεστή να ορίζεται σε 0,05 (λ.χ. 200 τ.μ. σε 4 στρέμματα οικόπεδο), ενώ για όλες τις άλλες χρήσεις ορίζεται σε 0,8. Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης σε εκτός σχεδίου οικόπεδα προτείνεται να είναι 5% για κατοικία και 30% για τις άλλες χρήσεις.
 • Για τα ανώτατα ύψη - στα εντός σχεδίου, αυξάνεται από 1 έως 3 μέτρα το ανώτατο ύψος των κτιρίων, ανάλογα με τον συντελεστή δόμησής τους - στα εκτός σχεδίου, το μέγιστο ύψος ορίζεται στα 7,5 μέτρα συν 1,2 μ. στέγης, ενώ απαγορεύεται η κατασκευή πιλοτής.
 • Ο υποχρεωτικά ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου να πρέπει κατά τα 2/3 του να παραμένει χωρίς επίστρωση για να μπορεί να φυτευθεί.

Ο νέος ΓΟΚ δίνει βαρός και στους περισσότερους χώρους πρασίνου. Δύο είναι τα βασικότερα νέα στοιχεία τού υπό διαμόρφωση νέου κανονισμού δόμησης:

1. Διατηρείται η νομοθεσία για συνενώσεις οικοπέδων εντός σχεδίου, η οποία ειδικά για τις περιπτώσεις πόλεων με ρυθμιστικό σχέδιο θα πριμοδοτείται ως εξής:

 • Για οικόπεδα πανταχόθεν ελεύθερα δίνεται αύξηση συντελεστή δόμησης από 10% (για οικόπεδα άνω των 4 στρεμμάτων) έως 20% (για οικόπεδα από 800 τ.μ. έως 2 στρέμματα), με ταυτόχρονη μείωση της κάλυψης από 20% έως 30%. Προϋπόθεση, να αποδίδεται στην πόλη ως χώρος πρασίνου το 25% που προκύπτει από τη μειωμένη κάλυψη.
 • Για οικόπεδα συνεχή δίνεται αύξηση συντελεστή από 10% (για οικόπεδα άνω των 2 στρεμμάτων) έως 15% (για οικόπεδα από 400 τ.μ. έως 1 στρέμμα) με μείωση κάλυψης από 25% έως 30%. Προϋπόθεση, να αποδίδεται στην πόλη ως χώρος πρασίνου τμήμα που θα προκύπτει από την «υποχώρηση» του κτιρίου.

2. Προτείνονται οικονομικά και φορολογικά κίνητρα για αποσύρσεις (κατεδαφίσεις) κτιρίων. Για παράδειγμα:

 • Εφόσον παραχωρηθεί το οικόπεδο ή μέρος του για ένα χρονικό διάστημα, τότε θα δίνονται φορολογικά κίνητρα για τα έξοδα κατεδάφισης και ετήσια φορολογική απαλλαγή βάσει της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου για όλη την περίοδο παραχώρησης. 
 • Εναλλακτικά, θα δίνεται χρηματική αποζημίωση ίση προς την αντικειμενική αξία του κατεδαφιζόμενου κτιρίου, στην οποία συνυπολογίζεται, μόνο όταν η κατεδάφιση είναι μερική, και η αντίστοιχη αξία του οικοπέδου. 
 • Οι δαπάνες κατεδάφισης, ανάπλασης και αναβάθμισης των κτισμάτων θα θεωρούνται για τις επιχειρήσεις επενδυτικές δαπάνες
Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in