ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ ΝΕΟ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021" για κατοικίες   

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΙΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ

 

Με ενδιαφέρει

Η υποβολή αιτήσεων κατοικιών - διαμερισμάτων για το πρόγραμμα ξεκινά στις 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021.

UPDATE 08-12-2021 : Δημοσιεύθηκε ο επίσημος οδηγός του ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021 (εδώ) 

 

Η λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ενεργειακής ενίσχυσης των κατοικιών - διαμερισμάτων λήγει στις 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022. 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ : Όλες οι αιτήσεις που θα υποβληθούν ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ βάσει κριτηρίων και προκύπτει λίστα κατάταξης ANA NOMO από την οποία κρίνεται η υπαγωγή ή όχι στο πρόγραμμα. 

Το νέο Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021 παρέχει χρηματοδότηση για την υλοποίηση παρεμβάσεων, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στις κατοικίες και τη μείωση του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών, με ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ στα χαμηλά εισοδήματα ΚΑΙ στα παλαιότερα κτήρια

Όλη η διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων, την παρακολούθηση της πορείας τους, την ένταξη και την τελική επιχορήγηση του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021 γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ηλεκτρονικά σε ειδική πλατφόρμα.

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Στο νέο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα, τα οποία διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο. Ειδικά οι πολυκατοικίες έχουν δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα, για τις οποίες θα ισχύει ότι η κάθε μια θα λογίζεται ως μία κατοικία, ως μία μονάδα.

Επιλέξιμη είναι κάθε κατοικία ΕΦΟΣΟΝ:

 • Χρησιμοποιείται ως κύρια
 • Υφίσταται νόμιμα και δεν είναι αυθαίρετη
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης της Πρώτης Ενεργειακής Επιθεώρησης (Α' ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
 • Να έχει εκδοθεί η Ταυτότητα Κτηρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας *ΝΕΟ*

ΕΠΙΣΗΣ  θα ΠΡΕΠΕΙ:

Να ιδιοκατοικείται, δηλ. πρέπει να είναι κύρια κατοικία ατόμου που έχει εμπράγματο δικαίωμα επ' αυτής (πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) διαφορετικά το ποσοστό επιχορήγησης πέφτει στο 40%

 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στο νέο πρόγραμμα υπάρχουν  5 κατηγορίες βάσει εισοδηματικών κριτηρίων οι οποίες διαμορφώνουν το ποσοστό επιχορήγησης εργασιών εξοικονόμησης ενέργειας (ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ).Pososta Exoikonomw2021 Τα παραπάνω ποσοστά επιχορήγησης αφορούν τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του προγράμματος. Πέρα από αυτές το πρόγραμμα καλύπτει πλήρως και επιχορηγεί τις παρακάτω απαραίτητες ενέργειες για την υπαγωγή στο πρόγραμμα. Υπηρεσίες που καλύπτονται από το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021

Τα παραπάνω κοστολόγια μελετών και επιθεωρήσεων καλύπτονται εφόσον η αίτηση λάβει την απαιτούμενη έγκριση και υπαχθεί στο Πρόγραμμα.

 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Ο μέγιστος προϋπολογισμός των επιλέξιμων παρεμβάσεων ανά αίτηση ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ

 • Το γινόμενο του 1,0 € επί την ετήσια εκτιμώμενη εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α’ ΠΕΑ (ελέγχεται εκ νέου κατά την υποβολή του Β’ ΠΕΑ)
 • Tο γινόμενο του 200,00 € επί την επιφάνεια κυρίων χώρων (m2)
 • Tο ποσό των 28.000 € για επιλέξιμες παρεμβάσεις

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

 • Απαιτείται η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ.
 • Αναβάθμιση κατ' ελάχιστο : 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
 • Τα υλικά και τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τις παρεμβάσεις να φέρουν πιστοποίηση των ενεργειακών χαρακτηριστικών τους.
 • Τα δομικά υλικά και τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, για τα οποία υφίσταται σχετική υποχρέωση από την κείμενη νομοθεσία, θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Με την υποβολή της κάθε αίτηση λαμβάνει μια ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ή οποία εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες και λαμβάνει υπόψη πέρα από ενεργειακά κριτήρια τόσο κοινωνικά όσο και εισοδηματικά. Τα κριτήρια του ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021 που λαμβάνονται υπόψη, καθώς και ο συντελεστής βαρύτητάς κάθε ενός κριτηρίου, στην τελική βαθμολογία της αίτησης παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Βαθμολογία ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021

Ο μηχανικός που θα αναλάβει την αίτηση στο Πρόγραμμα παίζει ουσιαστικό ρόλο καθώς μπορεί με την εμπειρία του να ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙ την πρόταση επεμβάσεων (ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας) ώστε να πετύχετε την υψηλότερη βαθμολογία!

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Οι παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης της κατοικίας εντάσσονται αποκλειστικά στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων - υαλοπινάκων.
 • Σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης (π.χ. τέντες, ρολλά).
 • Συστήματα (εξωτερικά ή εσωτερικά) θερμομόνωσης σε τοιχοποιίες, στέγες, δώματα, οροφές.
 • Συστήματα θέρμανσης - ψύξης (π.χ. κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, λέβητες φυσικού αερίου).
 • Διατάξεων αυτόματου ελέγχου λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης-ψύξης.
 • Συστημα παροχής ζεστού νερού χρήσεως (π.χ. boiler) και τοποθέτηση ηλιακού θερμοσιφώνικού συστήματος.
 • Λοιπές παρεμβάσεις  (π.χ. έξυπνες συσκευές ρύθμισης ενεργειακής κατάστασης τύπου smart home)

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η διενέργεια ΑΡΚΙΧΗΣ ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή, ο οποίος και θα εκδίδει το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης και θα ελέγχεται η κατηγορία στην οποία βρίσκεται η κατοικία. Βάσει αυτού και με δεδομένες τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής αναβάθμισης που θέτει το πρόγραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021" επιλέγονται οι επεμβάσεις-παρεμβάσεις στην κατοικία με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση στο στόχο που έχει τεθεί. 

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα μπορούν να συμπληρώνουν οι ίδιοι ή ο μηχανικός τους την αίτηση ένταξης τους στο πρόγραμμα, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας και της ειδικής πλατφόρμας του προγράμματος και η ηλεκτρονική αίτηση θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Ο αριθμός των αιτήσεων ανά ωφελούμενο περιορίζεται στην ΜΙΑ (1).

ΠΛΕΟΝ στο νέο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021 δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός για τις υποβολές των αιτήσεων καθώς δίδεται >1 ΜΗΝΑΣ από ημερομηνία που θα καθοριστεί από το Πρόγραμμα.

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επιλέγουν αν θα ζητήσουν χορήγηση δανείου ή όχι. Στη συνέχεια, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής οι αιτήσεις κατατάσσονται σε λίστα κατάταξης βάσει βαθμολόγησης επί συγκεκριμένων κριτηρίων και ανάλογα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό γίνεται η ένταξη τους στο πρόγραμμα.

Από το πρόγραμμα υπάρχει δυνατότητα να επιλέξουν τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό στον οποίο θα απευθυνθούν. Η κάθε τράπεζα έπειτα θα ελέγχει την πιστοληπτική τους ικανότητα για τη χορήγηση ή μη του δανείου. Μετά την έγκριση της αίτησης και την υπαγωγή της στο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021 οι εργασίες για την ολοκλήρωση της ενεργειακής αναβάθμισης πρέπει να ολοκληρώνονται εντός 12 μηνών.

Μετά και την ολοκλήρωση των εργασιών επεμβάσεων, υποχρεωτικά διεξάγεται ΤΕΛΙΚΗ ενεργειακή επιθεώρηση, προς έλεγχο της επιτευξης των στόχων αναβάθμισης που έχουν τεθεί, και κατά συνέπεια της αντίστοιχης επιχορήγησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ θα πρέπει να δίδεται κατά την εκτέλεση των ΕΡΓΑΣΙΩΝ ώστε αυτές να ΑΚΟΛΟΘΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ και ΚΑΤ' ΕΛΑΧΙΣΤΟ τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Α΄ ΠΕΑ καθώς η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ από την ΤΕΛΙΚΗ ενεργειακή ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in