ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΙΙ" για το 2020 με τίτλο "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ"  

 

 

Δόθηκε στην δημοσιότητα από το ΥΠΕΚΑ η προδημοσίευση του οδηγού για την υλοποίηση του ΝΕΟΥ προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών με τίτλο "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ" και τον οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΙΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ

Το νέο πρόγραμμα παρέχει χρηματοδότηση για την υλοποίηση παρεμβάσεων, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα, τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και κατά συνέπεια του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. 

Όλη η διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων, την παρακολούθηση της πορείας τους, την ένταξη και την τελική επιχορήγηση του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ηλεκτρονικά σε ειδική πλατφόρμα.

 

Με ενδιαφέρει

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Στο νέο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα, τα οποία διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο. Ειδικά οι πολυκατοικίες έχουν δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα, για τις οποίες θα ισχύει ότι η κάθε μια θα λογίζεται ως μία κατοικία, ως μία μονάδα.

Επιλέξιμη είναι κάθε κατοικία ΕΦΟΣΟΝ:

 • Χρησιμοποιείται ως κύρια
 • Υφίσταται νόμιμα και δεν είναι αυθαίρετη
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης της Πρώτης Ενεργειακής Επιθεώρησης (Α' ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Μπορούν να επιχορηγηθούν ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ με δικαίωμα κυριότητας ή επικαρπίας στο ακίνητο. Για περισσότερους συνιδιοκτήτες απαιτείται η κοινή συναίνεση όλων.

Στο νέο πρόγραμμα υπάρχουν 6 κατηγορίες βάσει εισοδηματικών κριτηρίων οι οποίες διαμορφώνουν το ποσοστό επιχορήγησης.

Oι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση ένταξης τους στο πρόγραμμα, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας και της ειδικής πλατφόρμας του προγράμματος και η ηλεκτρονική αίτηση θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επιλέγουν αν θα ζητήσουν χορήγηση δανείου ή όχι. Στη συνέχεια, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό στον οποίο θα απευθυνθούν. Η κάθε τράπεζα έπειτα θα ελέγχει την πιστοληπτική τους ικανότητα για τη χορήγηση ή μη του δανείου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η διενέργεια ΑΡΚΙΧΗΣ ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή, ο οποίος και θα εκδίδει το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης και θα ελέγχεται η κατηγορία στην οποία βρίσκεται η κατοικία. Βάσει αυτού και με δεδομένες τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής αναβάθμισης που θέτει το πρόγραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ"  επιλέγονται οι επεμβάσεις-παρεβμάσεις στην κατοικία με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση στο στόχο που έχει τεθεί. 

Μετά και την ολοκλήρωση των επεμβάσεων, υποχρεωτικά διεξάγεται ΤΕΛΙΚΗ ενεργειακή επιθεώρηση, προς έλεγχο της επιτευξης των στόχων αναβάθμισης που έχουν τεθεί, και κατά συνέπεια της αντίστοιχης επιχορήγησης.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το κόστος του Ενεργειακού Επιθεωρητή, θα καλύπτεται από το Πρόγραμμα, εφόσον βέβαια η αίτηση έχει λάβει την απαιτούμενη έγκριση

ΚΑΘΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΧΕΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΑ 50.000€. 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Οι παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης της κατοικίας εντάσσονται αποκλειστικά στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων - υαλοπινάκων.
 • Σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης (π.χ. τέντες, ρολλά).
 • Συστήματα (εξωτερικά ή εσωτερικά) θερμομόνωσης σε τοιχοποιίες, στέγες, δώματα, οροφές.
 • Συστήματα θέρμανσης - ψύξης.
 • Διατάξεων αυτόματου ελέγχου λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης-ψύξης.
 • Συστημα παροχής ζεστού νερού χρήσεως με χρήση ΑΠΕ (π.χ. ηλιακός)
 • Λοιπές παρεμβάσεις  (π.χ. έξυπνες συσκευές ρύθμισης ενεργειακής κατάστασης τύπου smart home)

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

 • Απαιτείται η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕνΑΚ.
 • Αναβάθμιση κατ' ελάχιστο : 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
 • Τα υλικά και τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τις παρεμβάσεις να φέρουν πιστοποίηση των ενεργειακών χαρακτηριστικών τους.
 • Τα δομικά υλικά και τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, για τα οποία υφίσταται σχετική υποχρέωση από την κείμενη νομοθεσία, θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.

 

Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in