Συνταγματικός ο Ν.4178/2013 για την νομιμοποίηση αυθαιρέτων - μη νομιμοποιήσιμα τα κριθέντα κατεδαφισταία


Για πρώτη φορά μετά το 1983, ο Ν.4178/2013 και η νομιμοποίηση αυθαιρέτων όπως αυτός προβλέπει κρίθηκε συνταγματική. Η απόφαση 1858/15 της Ολομέλειας του ΣτΕ αποτελεί σταθμό στην πολεοδομική νομοθεσία, καθώς ανατρέπει μια αταλάντευτη στάση 30 ετών στο θέμα της αυθαίρετης δόμησης.

SymvoulioEpikrateias

 Χαρακτηριστικά η απόφαση αναφέρει : «Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το Δικαστήριο τη δέσμη μέτρων που θεσμοθετούνται προς αποτροπή συνεχίσεως της άνομης οικοδομικής δραστηριότητας για το μέλλον, κρίνει ότι οι σχετικές ρυθμίσεις του νόμου, που αναφέρονται στα αυθαίρετα του παρελθόντος, είναι συνταγματικώς ανεκτές». Ταυτόχρονα παραθέτει τις (μέχρι στιγμής ανεφάρμοστες σχεδόν στο σύνολό τους) ρυθμίσεις του ν. 4178/13 για την αποτροπή της αυθαίρετης δόμησης.

Στην απόφαση μειοψήφησαν 10 σύμβουλοι. Η ομάδα των μειοψηφούντων υποστήριξε τα πάγια επιχειρήματα της νομολογία του ΣτΕ περί ανατροπής του πολεοδομικού σχεδιασμού και παραβίασης των αρχών του κράτους δικαίου και της ισότητας των πολιτών έναντι στον νόμο.

Μοναδική εξαίρεση, οι περιπτώσεις αυθαιρέτων για την κατεδάφιση των οποίων έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση –κάτι που με μια διασταλτική ερμηνεία θα μπορούσε να αφορά και τις περιπτώσεις που βρίσκονται ή θα βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης και στο μέλλον.

Η θετική για τη νομιμοποίηση απόφαση είναι ασφαλώς μια νίκη του υπουργείου Περιβάλλοντος, καθώς το ΣτΕ δέχθηκε σχεδόν στο σύνολό τους τα επιχειρήματά του, κάνοντας αναφορά ακόμα και στον μεγάλο αριθμό των δηλωθέντων αυθαιρέτων (41 εκατ. τετραγωνικά). Την απόφαση χαιρέτισε, χθες, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, υπενθυμίζοντας τη συμβολή του στη συγγραφή και των δύο σχετικών νόμων, αλλά και τη συμβολή αυτών στην απασχόληση των μηχανικών.


Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in