ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΤΙΡΙΩΝ ή ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ)


Ο νέος αυτός θεσμός αλλάζει τα δεδομένα στην κτηματαγορά, καθώς θα αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση και την αξία του κάθε ακινήτου, αφ' ετέρου να λειτουργήσει ως ελεγκτικός μηχανισμός για τον εντοπισμό πολεοδομικών υπερβάσεων και της αυθαίρετης δόμησης.

 

Η ταυτότητα του κτιρίου περιλαμβάνει τα όλα τα στοιχεία της οικοδομικής άδειας και όλα τα ιδιοκτησιακά, στατικά, ενεργειακά δεδομένα του ακινήτου τα οποία θα καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική βάση του υπουργείου Περιβάλλοντος από ιδιώτη μηχανικό.

e-id building_banner

Τα κεντρικά υπολογιστικά συστήματα της ταυτότητας του κτιρίου, που εγκαθίστανται στο υπουργείο Περιβάλλοντος, θα είναι άμεσα διασυνδεδεμένα και θα λειτουργούν ενιαία με τις αντίστοιχες βάσεις καταχώρισης και αποθήκευσης δεδομένων των ακινήτων της Κτηματολόγιο Α.Ε., της ΔΕΗ Α.Ε. και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Έτσι η πολιτεία σταδιακά με την εφαρμογή του θεσμού της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτηρίου θα αποκτήσει πλήρη έλεγχο της κατάστασης των ακινήτων, των πραγματικών επιφανειών και των χρήσεών τους, τόσο για τον εντοπισμό αυθαιρεσιών και πολεοδομικών υπερβάσεων όσο και για φορολογικούς σκοπούς.

Η έκδοση πιστοποιητικού υπαγωγής στην ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου είναι υποχρεωτική ως εξής:

    • Για όλα τα ακίνητα, παλαιά και νέα, προκειμένου να μεταβιβαστούν.
    • Για όλες τις νέες οικοδομές, ως προϋπόθεση σύνδεσης του ακινήτου με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ηλεκτρικό, νερό, τηλέφωνο κ.λπ.).
    • Για τους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων που θα υπαχθούν στις ρυθμίσεις του νέου νόμου του ΥΠΕΚΑ, ως προϋπόθεση της έκδοσης του πιστοποιητικού νομιμοποίησης ή τακτοποίησης του αυθαιρέτου παράλληλα με την εξόφληση του εφάπαξ προστίμου.
    • Για τις υφιστάμενες ιδιοκτησίες ακινήτων θα δοθεί προθεσμία 10 έως 15 ετών, εντός της οποίας πρέπει να καταγραφούν στην ταυτότητα του κτιρίου.

Μετά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας του ακινήτου εκδίδεται το τελικό πιστοποιητικό πληρότητας της ηλεκτρονικής ταυτότητας που συνοδεύει το ακίνητο και έχει ισχύ 2 μηνών κατ' αντιστοιχία με τη βεβαίωση του Ν.4495/2017 που εκδίδονταν από τους μηχανικούς για μεταβιβάσεις ακινήτων.

Οι νέες δηλώσεις αυθαιρέτων γίνονται με παράλληλη έκδοση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του ακινήτου χωρίς την οποία δεν θεωρούνται οριστικές.

Εάν διαπιστωθεί ότι έχουν συμπληρωθεί ψευδώς στοιχεία στην Ταυτότητα Κτιρίων, θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 2.000 έως 20.000 ευρώ. Στον μηχανικό θα επιβάλλεται αναστολή της άδειας άσκησης επαγγέλματος από 2 έως 24 μήνες.

Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in