ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ή ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΔΙΗΡΗΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ

Πλέον μετά από αρκετά χρόνια στα οποία γίνεται η συζήτηση περί ηλεκτρονικού φακέλου ενός ακινήτου και αρκετές παρατάσεις ενεργοποίησής του, έρχονται να εφαρμοστούν οι διατάξεις του Ν.4495/2017 και του Ν.4759/2020 περί της  ηλεκτρονικής ταυτότητας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΤΕΕ.

e-id building_banner

Η ηλεκτρονική ταυτότητα είναι ένας ηλεκτρονικός φάκελος που έχει σαν σκοπό την αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης του κτιρίου ή της αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας μέσω της καταγραφής και παρακολούθησης των μεταβολών αυτής, από την στιγμή που ανεγείρεται. Ο φάκελος αυτός υποχρεωτικά συμπληρώνεται και ενημερώνεται οποτεδήποτε υπάρχει μια μεταβολή στο κτίριο ή ιδιοκτησία που αυτός αφορά.

Υπεύθυνοι για την υποβολή ή ενημέρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας είναι οι ιδιώτες Μηχανικοί

Η έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας, ή ενημέρωσή της σε περίπτωση που αυτή έχει ήδη εκδοθεί, είναι υποχρεωτική ως εξής:

  • Για όλα τα ακίνητα προκειμένου να μεταβιβαστούν.
  • Για όλες τις νέες οικοδομές, με την ολοκλήρωσή τους ως προϋπόθεση σύνδεσης του ακινήτου με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ηλεκτρικό, νερό, τηλέφωνο κ.λπ.).
  • Για τις αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσεως που θα υπαχθούν στις ρυθμίσεις του Ν.4495/2017 είτε ως διηρημένες ιδιοκτησίες είτε ως ενιαία κτίρια.
  • Για  κτίρια ή διηρημένες αυτοτελής ιδιοκτησίες στις οποίες εκτελείται εργασία η οποία απαιτεί έκδοση οικοδομικής αδείας ή εργασιών μικράς κλίμακας.

Το πιστοποιητικό πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου ή Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας αντικαθιστά πλέον την βεβαίωση μηχανικού του Ν.4495/2017.

 

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

 • Το στέλεχος της οικοδομικής άδειας (με τις αναθεωρήσεις αν υπάρχουν) του κτιρίου.
 • Τα απαραίτητα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια και η μελέτη προσβασιμότητας ΑμεΑ και εμποδιζομένων ατόμων, εφόσον απαιτείται.
 • Το πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης της διηρημένης ιδιοκτησίας ή του κτιρίου ανάλογα.
 • Το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής (εφόσον έχει εκδοθεί).
 • Δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων (π.χ. Ν.4178/2013 ή Ν.4495/2017)
 • Τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν τη διηρημένη ιδιοκτησία στην πραγματική της κατάσταση, όταν αυτή δεν προκύπτει από τα παραπάνω, πλην των κοινοχρήστων χώρων.
 • Το δελτίο δομικής τρωτότητας ή την τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου, που συνοδεύει αίτηση υπαγωγής στον ν. 4178/2013 ή τον Ν.4495/2017 ή τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον αυτή απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν.4495/2017.
 • Τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον υπάρχουν

Για την συμπλήρωση των στοιχείων που απαιτούνται στην ηλεκτρονική ταυτότητα θα χρειαστούν και οι αντίστοιχοι τίτλοι ιδιοκτησίας

Σε περίπτωση που η οικοδομική άδεια και τα στοιχεία που την συνοδεύουν δεν ανευρίσκονται στα αρχεία της οικείας υπηρεσίας, αντί γι’ αυτά υποβάλλεται βεβαίωση απώλειας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.

Υπόχρεοι ενημέρωσης της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο όνομα των οποίων εκδόθηκε η οικοδομική άδεια, καθώς και οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι αυτών, όπως καταγράφονται κάθε φορά στα έντυπα της ταυτότητας κτιρίου.

 

Εάν διαπιστωθεί ότι έχουν συμπληρωθεί ψευδώς στοιχεία στην Ταυτότητα Κτιρίων, θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 2.000 έως 20.000 ευρώ. Στον μηχανικό θα επιβάλλεται αναστολή της άδειας άσκησης επαγγέλματος από 2 έως 24 μήνες.

Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in