Για τον ιδιώτη ο οποίος ενδιαφέρεται να κατασκευάσει χώρους κατοικίας, εργασία, αποθήκευσης κ.λ.π. προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μελέτης - επίβλεψης ξεκινώντας από το σχεδιασμό της ιδέας του μέχρι την υλοποίησή της. Το γραφείο μας αναλαμβάνει ολοκληρωμένο το πακέτο της οικοδομικής άδειας για την κατασκευή σας. 

Εξυπηρετούμε με πλήρη φάκελο και έκδοση οικοδομικής άδειας τους Ν. Αχαΐας, Ηλείας, Κορινθείας,
Αιτωλοακαρνανίας, Κεφαληνίας & Λευκάδας

CivilBanner

Το ολοκληρωμένο πακέτο οικοδομικής άδειας περιλαμβάνει :

  1. Τοπογραφική αποτύπωση γηπέδου και διαγράμμα κάλυψης.
  2. Αρχιτεκτονική διαμόρφωση με σχέδια κατόψεων-όψεων-τομών και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
  3. Στατική επίλυση της κατασκευής βάσει των προδιαγραφών & υλικών ανέγερσης (σκυρόδεμα, χάλυβας, τοιχοποιία)
  4. Έλεγχο και μελέτη ενεργειακής απόδοσης βάσει του νέου Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.
  5. Μελέτη πυροπροστασίας.
  6. Μηχανολογικές μελέτες και σχέδια για υδραυλικά - αποχέτευση - ηλεκτρολογικά (όταν απαιτείται).
  7. Λοιπές μελέτες όπως απαιτούνται κατά περίπτωση.
  8. Βεβαιώσεις - δηλώσεις - έγγραφα το οποία απαιτούνται από τις αρμόδιες αρχές εντός του φακέλου της οικ. άδειας.
  9. Διεκπεραίωση της διαδικασίας ελέγχου και έκδοσης άδειας.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΟΣΟ ΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΥΤΩΝ

Facebook Twitter Google+ Pinterest