Ξεκινά από το 2015 η υποχρεωτική εφαρμογή της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ κτηρίων 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014) :

Το μέτρο αναμένεται να εφαρμοστεί από τον Φεβρουάριο του 2015.

Ολα τα αυθαίρετα που έχουν τακτοποιηθεί θα πρέπει να ενταχθούν στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου μέσα σε πέντε χρόνια από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου. Ολα τα υπόλοιπα κτίρια θα πρέπε να καταγραφούν ηλεκτρονικά μέσα στην επόμενη δεκαετία. Χωρις υπαγωγή στο μέτρο της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας δεν θα μπορεί να γίνει μεταβίβαση ή πώληση του ακίνητου.

 1. Κάθε 10 χρόνια θα γίνονται οι έλεγχοι για τις κατοικίες.
 2. Κάθε 15 χρόνια θα γίνονται οι έλεγχοι για πάρκινγκ και αποθήκες.
 3. Κάθε 8 χρόνια θα γίνονται έλεγχοι για κτίρια συνάθροισης κοινού, βιοτεχνίες, Βιομηχανιίες, πρατήρια υγρών καυσίμων και συνεργεία αυτοκινήτων.

 

Σημειώνεται ότι για τα νέα κτίρια που θα ανεγερθούν από την εφαρμογή του μέτρου και μετά θα πρέπει να συμπληρώνονται από την αρχή όλα τα στοιχεία. Για τα κτίρια που έχουν ανεγερθεί πριν από την 1η Μαρτίου 2012 θα συμπληρώνονται τα βασικά στοιχεία (δηλαδή οικοδομική άδεια και τεχνική έκθεση του μηχανικού) ώστε να μπορούν να γίνονται οι μεταβιβάσεις και στη συνέχεια, μέσα στη δεκαετία, θα πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υπόλοιπα στοιχεία.

Εάν διαπιστωθεί ότι στα κτίρια που η άδεια δόμησης εκδόθηκε μετά ή πριν από την 1η Μαρτίου 2012 έγιναν εργασίες που δεν προβλέπονται από την άδεια ή συμπληρώθηκαν ψευδώς στοιχεία στην Ταυτότητα Κτιρίων, θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 2.000 έως 20.000 ευρώ. Στον μηχανικό θα επιβάλλεται αναστολή της άδειας άσκησης επαγγέλματος από 2 έως 24 μήνες.

  Ο νέος αυτός θεσμός αναμένεται αφ' ενός μεν να αλλάξει τα δεδομένα στην κτηματαγορά, καθώς θα αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση και την αξία του κάθε ακινήτου, αφ' ετέρου να λειτουργήσει ως ελεγκτικός μηχανισμός για τον εντοπισμό πολεοδομικών υπερβάσεων και της αυθαίρετης δόμησης.

 

Η ταυτότητα του κτιρίου θα περιλαμβάνει τα όλα τα στοιχεία της οικοδομικής άδειας και όλα τα ιδιοκτησιακά, στατικά, ενεργειακά δεδομένα του ακινήτου τα οποία θα καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική βάση του υπουργείου Περιβάλλοντος από ιδιώτη μηχανικό.


e-id building_banner


Τα κεντρικά υπολογιστικά συστήματα της ταυτότητας του κτιρίου, που εγκαθίστανται στο υπουργείο Περιβάλλοντος, θα είναι άμεσα διασυνδεδεμένα και θα λειτουργούν ενιαία με τις αντίστοιχες βάσεις καταχώρισης και αποθήκευσης δεδομένων των ακινήτων της Κτηματολόγιο Α.Ε., της ΔΕΗ Α.Ε. και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Έτσι η πολιτεία σταδιακά με την εφαρμογή του θεσμού της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτηρίου θα αποκτήσει πλήρη έλεγχο της κατάστασης των ακινήτων, των πραγματικών επιφανειών και των χρήσεών τους, τόσο για τον εντοπισμό αυθαιρεσιών και πολεοδομικών υπερβάσεων όσο και για φορολογικούς σκοπούς.

Η έκδοση πιστοποιητικού υπαγωγής στην ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου θα είναι υποχρεωτική από την έναρξη εφαρμογής του νέου θεσμού, δηλαδή από τις αρχές του νέου χρόνου ως εξής:

  • Για όλα τα ακίνητα, παλαιά και νέα, προκειμένου να μεταβιβαστούν.
  • Για όλες τις νέες οικοδομές, ως προϋπόθεση σύνδεσης του ακινήτου με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ηλεκτρικό, νερό, τηλέφωνο κ.λπ.).
  • Για τους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων που θα υπαχθούν στις ρυθμίσεις του νέου νόμου του ΥΠΕΚΑ, ως προϋπόθεση της έκδοσης του πιστοποιητικού νομιμοποίησης ή τακτοποίησης του αυθαιρέτου παράλληλα με την εξόφληση του εφάπαξ προστίμου.
  • Για τις υφιστάμενες ιδιοκτησίες ακινήτων θα δοθεί προθεσμία 10 έως 15 ετών, εντός της οποίας πρέπει να καταγραφούν στην ταυτότητα του κτιρίου.

 

Οι νέες δηλώσεις αυθαιρέτων, για τις οποίες έχει οριστεί προθεσμία υποβολής συνολικά 18 μηνών, μέχρι την άνοιξη του 2015 θα γίνονται με παράλληλη δήλωση του ακινήτου στην «ηλεκτρονική ταυτότητα» του κτηρίου.

Το σχετικό εκτελεστικό Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο προβλέπει όλες τις λεπτομέρειες για την ενεργοποίηση και εφαρμογή του θεσμού και έχει πάρει πλέον τελική μορφή, προκειμένου να τεθεί σε ψήφιση.

Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in